Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Gminy w Szulborzu Wielkim
http://bip.ugszulborze.pl

Budowa elektrowni wiatrowej Gostkowo

zawiadomienie o wszczęciu postępowania

Opinia sanitarna

Opinia RDOŚ

postanowienie o obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko

obwieszczenie o obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania n

Zawiadomienie o zebraniu materiału dowodowego

Zawiadomienie o podjęciu zawieszonego postępowania

opinia sanitarna 2015

Opinia RDOŚ 2015

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach