Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Gminy w Szulborzu Wielkim
http://bip.ugszulborze.pl

Harmonogram wywozu śmieci

Wykaz jednostek zajmujących się wywozem odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych

Informacja o sposobach opłaty

Harmonogram wywozu odpadów na 2013 r.

Harmonogram wywozu odpadów na 2014 r.

Harmonogram wywozu odpadów na 2015 r.

Harmonogram wywozu odpadów na 2016 r.

Harmonogram wywozu odpadów komunalnych na 2017 rok

Harmonogram wywozu odpadów styczeń do lipiec 2018 r.

Harmonogram wywozu odpadów od sierpnia 2018 r.