Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Gminy w Szulborzu Wielkim
http://bip.ugszulborze.pl

Wywóz odpadów zbieranych selektywnie na terenie gminy Szulborze Wielkie

Regulamin utrzymaia czystości w gminie

uchwala_sposobui zakresu_swiadczenia_uslug_uchwalony

uchwala_termin_uiszczania_oplat

uchwalaprojektwyboru_metody_ustaleniaoplaty_za_gospodarowanie_odpadami_komunalnymi_orazustalenia_stawki_tej_oplaty 

 Na terenie Gminy Szulborze Wielkie odbiorem odpadów komunalnych od mieszkańców nieruchomości zamieszkałych zajmuje się Zakład Gospodarki Komunalnej w Zambrowie Sp. z o.o., ul. Polowa 19, 18-300 Zambrów.


tel./86/ 2712700 e-mail: pgkzambrow@poczta.onet.pl

osba do kontaktu: Pani Zenobia Dzieżyc


Odpady zebrane z terenu gminy Szulborze Wielkie dostarczane są do instalacji do mechaniczno - biologicznego przetwarzania odpadów komunalnych - Zakład Unieszkodliwiania Odpadów w Czerwonym BorzeSzanowni Państwo!

 

Sejm Rzeczypospolitej Polskiej poprzez nowelizację tzw. ,,ustawy śmieciowej” nałożył na gminy nowe obowiązki związane ze zbieraniem odpadów komunalnych. W całym kraju zmienia się system gospodarowania odpadami komunalnymi. Od 1 lipca 2013 roku obowiązki przejmują jednostki samorządu terytorialnego.

W związku z tym :

 

DEKLARACJA

 

 

Druk deklaracji zawierający pouczenie otrzymają Państwo w jednym egzemplarzu, który należy wypełnić, a następnie dostarczyć do Urzędu Gminy w Szulborzu Wielkim (pokój nr 6 )

Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi właściciele nieruchomości  uiszczać będą na konto bankowe Urzędu Gminy Szulborze Wielkie

59 8923 1050 0800 0420 2008 0001

 

Termin i częstotliwość uiszczania opłat

 

 

Opłatę należy uiszczać za dany kwartał bez wezwania w terminie do ostatniego dnia danego kwartału którego opłata dotyczy (pierwsza płatność do końca miesiąca września 2013r.) na konto bankowe.

  


 

 

 

SZKŁO (worki lub pojemniki)

 

 

 


 

PAPIER (worki lub pojemniki)

 

Wrzucamy

 

Nie wyrzucamy

 • gazety, czasopisma
 • książki, zeszyty
 • katalogi, prospekty
 • papierowe torby i worki
 • kartony i tekturę oraz zrobione z nich opakowania
 • papier szkolny i biurowy

 

 • kartonów i tektury pokrytych folią aluminiową, np. opakowania typu tetra pak po mleku, napojach
 • tłustego i zabrudzonego papieru np. papierowych opakowań po maśle, margarynie, twarogu
 • kalki, papieru termicznego i faksowego
 • tapet
 • odpadów higienicznych, np. wacików, podpasek, pieluch
 • prospektów foliowanych i lakierowanych katalogów

 

PLASTIK (worki lub pojemniki)

 

 

Wrzucamy

 

Nie wyrzucamy

 • puste, odkręcone i zgniecione butelki plastikowe po napojach, np. typu PET
 • puste butelki plastikowe po kosmetykach, środkach czystości i chemii gospodarczej
 • plastikowe opakowania po żywności, np. po jogurtach, serkach, kefirach, margarynach
 • plastikowe zakrętki
 • folię i torebki z tworzyw sztucznych
 • opakowania z papieru powlekanego
 • opakowania po słodyczach, ciastkach, owocach, mrożonkach

 

 • butelek i opakowań po olejach spożywczych i samochodowych, silnikowych, smarach
 • styropianu, gum, baterii
 • butelek z jakąkolwiek zawartością
 • opakowań po środkach owadobójczych i chwastobójczych
 • sprzętu AGD
 • tworzyw sztucznych pochodzenia medycznego
 • mokrych folii

 

 

 

 

 

 

 


 

METAL (worki lub pojemniki)

 

 

Wyrzucamy

 

Nie wyrzucamy

 • puszki po konserwach, karmie dla zwierząt
 • drobny złom żelazny oraz drobny złom metali kolorowych, np. zabawki
 • puszki po napojach

 

 • puszek po farbach
 • opakowań po aerozolach, lekach
 • sprzętu AGD

 

 

ODPADKI ORGANICZNE (worki lub pojemniki brązowe, kompostownik)

 

Wyrzucamy

 

Nie wyrzucamy

 • odpady kuchenne (stałe)
 • skorupki jaj
 • odpadki z ryb, mięsa i drobne kości
 • skorupki orzechów
 • resztki owoców i warzyw
 • zepsutą żywność
 • kwiaty i pozostałości roślin
 • liście, trawę, Przycięte części drzew, krzewów
 • przycięte części drzew, krzewów
 • popiół drzewny

 

 • skórek,  resztek owoców z naklejkami
 • spinaczy od saszetek herbaty
 • resztek jedzenia w płynie
 • elementów szklanych
 • odpadów z tworzyw sztucznych
 • przedmiotów metalowych
 • papierosów i petów

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Odpady selektywnie zbierane należy gromadzić w pojemnikach lub workach w następujący sposób:

Szczegółowe informacje dotyczące sposobu zbierania i odbierania odpadów stałych z terenu gminy zanajdują się w poniżej zamieszczonych uchwałach i regulaminie.