Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Gminy w Szulborzu Wielkim
http://bip.ugszulborze.pl

Obowiązujące Uchwały Rady Gminy Szulborze Wielkie w sprawie odpadów komunalnych

Uchwała Nr 50 w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Szulborze Wielkie

Uchwała w szczegółowego sposobu ...

Uchwała Nr 52 w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami

Uchwała Nr 53 w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Uchwała Nr 54 w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Załącznik do uchwały Nr 54 Deklaracja wysokość opłaty za odpady komunalne 2016