Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Gminy w Szulborzu Wielkim
http://bip.ugszulborze.pl

Rejestr Działalności Regulowanej

Rejestr dzialalności regulowanej w zakresie odbierania odpadow komunalnych od wlaścicieli nieruchomości Szulborze Wielkie stan na 1 kwietnia 2014

Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania_odpadów komunalnych od_właścicieli nieruchomości Szulborze Wielkie 2016