Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Gminy w Szulborzu Wielkim
http://bip.ugszulborze.pl

Rada Gminy

Skład Kadencja 2018 - 2023

Aneta Niemira

Przewodnicząca Rady Gminy Szulborze Wielkie

Maciej Grzegorz Zakrzewski

V-ce Przewodniczący Rady Gminy Szulborze Wielkie

Aneta Bermond

Radna Rady Gminy Szulborze Wielkie

Albert Dębicki

Radny Rady Gminy Szulborze Wielkie

Piotr Frąckiewicz

Radny Rady Gminy Szulborze Wielkie

Krzysztof Gołębiewski

Radny Rady Gminy Szulborze Wielkie

Janina Karpińska

Radna Rady Gminy Szulborze Wielkie

Barbara Lipińska

Radna Rady Gminy Szulborze Wielkie

Sławomir Mierzejewski

Radny Rady Gminy Szulborze Wielkie

Sławomir Młyński

Radny Rady Gminy Szulborze Wielkie

Milena Popławska

Radna Rady Gminy Szulborze Wielkie

Agnieszka Skłodowska

Radna Rady Gminy Szulborze Wielkie

Henryk Skłodowski

Radny Rady Gminy Szulborze Wielkie

Jan Skłodowski

Radny Rady Gminy Szulborze Wielkie

Stanisław Konstanty Świerżewski

Radny Rady Gminy Szulborze Wielkie