Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Gminy w Szulborzu Wielkim
http://bip.ugszulborze.pl

Stanowiska

Krzysztof Marian Michalec

Wójt

Karol Dąbkowski

Sekretarz Gminy

Dariusz Wajszczyk

Skarbnik

Marek Marciniak

Zastępca Głównego Księgowego

Elżbieta Kalinowska

Inspektor d/s wymiaru podatków i opłat

Anna Monika Zakrzewska

Inspektor ds. księgowości podatkowej

Anna Stańczuk

Inspektor d/s kadr, oświaty i służby zdrowia

Wiesława Nowacka

Inspektor d/s rolnictwa

Elżbieta Szymańska

Główny specjalista do spraw obsługi prawnej

Beata Borkowska

Zastępca kierownika U.S.C.

Marcin Kiełek

Inspektor d/s ochrony środowiska

Martyna Dmochowska

Podinspektor d/s gospodarki komunalnej