Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Gminy w Szulborzu Wielkim
http://bip.ugszulborze.pl

Statystyki

Dane główne 203761
Osoby: 89725
Osoby: 89725
Rejestr zmian 54953
Organy: Rada Gminy 36290
Oferty inwestycyjne: sprzedaż nieruchomości zabudowanej 25283
Przetargi: dokończenie zadania pn.: „Termomodernizacja i remont świetlicy wiejskiej... 21642
Statystyka 21359
Oferty inwestycyjne: sprzedaż nieruchomości zabudowanej 20710
Stanowiska 11283
Aktualności: WFOŚiGW ogłasza programy dotacyjne mające na celu dbałość o środowisko... 9907
Organy: Wójt 9280
Dane główne 8963
Wykaz spraw 7526
Aktualności: Zaproszenie na spotkanie Lokalnej Grupy Działania ZIELONE SIOŁO 5845
Struktura urzędu: Samodzielne stanowiska 5381
Przetargi: przetarg na sprzedaż nieruchomości zabudowanej 5288
Struktura urzędu: Referaty 5266
Redakcja biuletynu 5206
Przetargi: Termomodernizacja budynku i wymiana pokrycia dachowego z eternitu azbestowego... 4722
Komunikaty: Ogłoszenie dla rolników dotyczące zwrotu części podatku akcyzowego... 4470
Przetargi: informacja o wyborze oferty 4335
Przetargi: Nadbudowa dachu nad istniejącym budynkiem Urzędu Gminy 4285
Aktualności: Jubileusz Szkoły Podstawowej w Szulborzu Wielkim 3999
Aktualności: Ogłoszenie o negocjacji 3910
Aktualności: Termomodernizacja i wymiana pokrycia dachowego w Szkole Podstawowej w Szulborzu... 3766
Przetargi: Informacja o wyborze oferty na zakup średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego... 3718
Jednostki pomocnicze: Sołectwa 3626
Oświadczenia majątkowe: rok 2002 3603
Oświadczenia majątkowe: rok 2008 3592
Oświadczenia majątkowe: rok 2007 3570
Przetargi: Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami - V etap 3547
Przetargi: Przetarg na zakup średniego używanego samochodu ratowniczo - gaśniczego... 3453
Oświadczenia majątkowe: rok 2003 3411
Oświadczenia majątkowe: rok 2005 3404
Oświadczenia majątkowe: rok 2006 3399
Przetargi: Opracowanie projektu "Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania... 3314
Oświadczenia majątkowe: rok 2004 3299
Aktualności: Informacja o modernizacji SUW 3290
Oświadczenia majątkowe: rok 2012 3110
Struktura urzędu: Urząd Stanu Cywilnego 3086
Komunikaty: Ogłoszenie Wójta Gminy o zamiarze sprzedaży nieruchomości 3062
Przetargi: Rozbudowa budynku Urzędu Gminy na potrzeby Ośrodka Zdrowia w Szulborzu... 3036
Przetargi: Informacja o wyborze oferty na termomodernizację budynku i wymiana pokrycia... 3034
Komunikaty: Ogłoszenie Wójta Gminy 3002
Aktualności: Informacja o zwołaniu Sesji Rady Gminy 2997
Aktualności: Ternim składania wniosków przez rolników o zwrot podatku akcyzowego ... 2898
Oświadczenia majątkowe: rok 2013 2860
Aktualności: Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na budowę zewnętrznej sieci wodociągowej... 2834
Aktualności: Informacja o wyborze oferty na budowę sali gimnastycznej 2806