Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Gminy w Szulborzu Wielkim
http://bip.ugszulborze.pl

Statystyki

Dane główne 221708
Osoby: 89725
Osoby: 89725
Rejestr zmian 59383
Organy: Rada Gminy 38130
Oferty inwestycyjne: sprzedaż nieruchomości zabudowanej 25394
Statystyka 22556
Przetargi: dokończenie zadania pn.: „Termomodernizacja i remont świetlicy wiejskiej... 22516
Oferty inwestycyjne: sprzedaż nieruchomości zabudowanej 20784
Stanowiska 11590
Aktualności: WFOŚiGW ogłasza programy dotacyjne mające na celu dbałość o środowisko... 10365
Organy: Wójt 9760
Dane główne 8963
Wykaz spraw 7748
Aktualności: Zaproszenie na spotkanie Lokalnej Grupy Działania ZIELONE SIOŁO 5886
Struktura urzędu: Samodzielne stanowiska 5513
Struktura urzędu: Referaty 5399
Redakcja biuletynu 5376
Przetargi: przetarg na sprzedaż nieruchomości zabudowanej 5288
Przetargi: Termomodernizacja budynku i wymiana pokrycia dachowego z eternitu azbestowego... 4789
Komunikaty: Ogłoszenie dla rolników dotyczące zwrotu części podatku akcyzowego... 4517
Przetargi: Nadbudowa dachu nad istniejącym budynkiem Urzędu Gminy 4394
Przetargi: informacja o wyborze oferty 4335
Aktualności: Jubileusz Szkoły Podstawowej w Szulborzu Wielkim 4068
Aktualności: Ogłoszenie o negocjacji 3951
Aktualności: Termomodernizacja i wymiana pokrycia dachowego w Szkole Podstawowej w Szulborzu... 3847
Jednostki pomocnicze: Sołectwa 3794
Przetargi: Informacja o wyborze oferty na zakup średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego... 3718
Oświadczenia majątkowe: rok 2002 3702
Oświadczenia majątkowe: rok 2008 3690
Oświadczenia majątkowe: rok 2007 3664
Przetargi: Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami - V etap 3594
Oświadczenia majątkowe: rok 2003 3507
Oświadczenia majątkowe: rok 2005 3501
Oświadczenia majątkowe: rok 2006 3497
Przetargi: Przetarg na zakup średniego używanego samochodu ratowniczo - gaśniczego... 3453
Oświadczenia majątkowe: rok 2004 3395
Przetargi: Opracowanie projektu "Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania... 3373
Aktualności: Informacja o modernizacji SUW 3327
Oświadczenia majątkowe: rok 2012 3217
Struktura urzędu: Urząd Stanu Cywilnego 3182
Komunikaty: Ogłoszenie Wójta Gminy o zamiarze sprzedaży nieruchomości 3115
Aktualności: Informacja o zwołaniu Sesji Rady Gminy 3043
Komunikaty: Ogłoszenie Wójta Gminy 3041
Przetargi: Rozbudowa budynku Urzędu Gminy na potrzeby Ośrodka Zdrowia w Szulborzu... 3036
Przetargi: Informacja o wyborze oferty na termomodernizację budynku i wymiana pokrycia... 3034
Oświadczenia majątkowe: rok 2013 2967
Aktualności: Ternim składania wniosków przez rolników o zwrot podatku akcyzowego ... 2940
Aktualności: Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na budowę zewnętrznej sieci wodociągowej... 2904
Aktualności: Informacja o wyborze oferty na budowę sali gimnastycznej 2851