Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Gminy w Szulborzu Wielkim
http://bip.ugszulborze.pl

Statystyki

Dane główne 247732
Osoby: 89725
Osoby: 89725
Rejestr zmian 68262
Organy: Rada Gminy 44046
Oferty inwestycyjne: sprzedaż nieruchomości zabudowanej 25673
Statystyka 25024
Przetargi: dokończenie zadania pn.: „Termomodernizacja i remont świetlicy wiejskiej... 23876
Oferty inwestycyjne: sprzedaż nieruchomości zabudowanej 21045
Stanowiska 12137
Organy: Wójt 11234
Aktualności: WFOŚiGW ogłasza programy dotacyjne mające na celu dbałość o środowisko... 11085
Dane główne 8963
Wykaz spraw 8212
Aktualności: Zaproszenie na spotkanie Lokalnej Grupy Działania ZIELONE SIOŁO 6012
Struktura urzędu: Samodzielne stanowiska 5824
Redakcja biuletynu 5774
Struktura urzędu: Referaty 5696
Przetargi: przetarg na sprzedaż nieruchomości zabudowanej 5288
Przetargi: Termomodernizacja budynku i wymiana pokrycia dachowego z eternitu azbestowego... 4974
Komunikaty: Ogłoszenie dla rolników dotyczące zwrotu części podatku akcyzowego... 4684
Przetargi: Nadbudowa dachu nad istniejącym budynkiem Urzędu Gminy 4614
Aktualności: Jubileusz Szkoły Podstawowej w Szulborzu Wielkim 4337
Przetargi: informacja o wyborze oferty 4335
Aktualności: Termomodernizacja i wymiana pokrycia dachowego w Szkole Podstawowej w Szulborzu... 4110
Aktualności: Ogłoszenie o negocjacji 4108
Jednostki pomocnicze: Sołectwa 4083
Oświadczenia majątkowe: rok 2002 3884
Oświadczenia majątkowe: rok 2008 3881
Oświadczenia majątkowe: rok 2007 3838
Przetargi: Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami - V etap 3742
Przetargi: Informacja o wyborze oferty na zakup średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego... 3718
Oświadczenia majątkowe: rok 2005 3680
Oświadczenia majątkowe: rok 2006 3676
Oświadczenia majątkowe: rok 2003 3662
Oświadczenia majątkowe: rok 2004 3580
Przetargi: Opracowanie projektu "Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania... 3508
Przetargi: Przetarg na zakup średniego używanego samochodu ratowniczo - gaśniczego... 3453
Aktualności: Informacja o modernizacji SUW 3433
Struktura urzędu: Urząd Stanu Cywilnego 3412
Oświadczenia majątkowe: rok 2012 3406
Komunikaty: Ogłoszenie Wójta Gminy o zamiarze sprzedaży nieruchomości 3276
Aktualności: Informacja o zwołaniu Sesji Rady Gminy 3215
Oświadczenia majątkowe: rok 2013 3214
Komunikaty: Ogłoszenie Wójta Gminy 3191
Aktualności: Ternim składania wniosków przez rolników o zwrot podatku akcyzowego ... 3084
Aktualności: Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na budowę zewnętrznej sieci wodociągowej... 3054
Przetargi: Rozbudowa budynku Urzędu Gminy na potrzeby Ośrodka Zdrowia w Szulborzu... 3036
Przetargi: Informacja o wyborze oferty na termomodernizację budynku i wymiana pokrycia... 3034
Aktualności: Informacja o wyborze oferty na budowę sali gimnastycznej 3025