Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Gminy w Szulborzu Wielkim
http://bip.ugszulborze.pl

Samodzielne stanowiska

Sekretarz
Główny specjalista do spraw obsługi prawnej
Samodzielne stanowisko do spraw gospodarki komunalnej
Samodzielne stanowisko do spraw kadr, oświaty i kultury
Samodzielne stanowisko do spraw obronnych, obrony cywilnej, zarządzania kryzysowego, działalności gospodarczej i sportu
Samodzielne stanowisko do spraw obywatelskich
Samodzielne stanowisko do spraw rolnictwa