Urząd Gminy Szulborze Wielkie

Aktualności zobacz archiwum »

Wyszukiwarka

Kliknij by wybrać datę od z kalendarza

Kliknij by wybrać datę do z kalendarza

Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego

Aktualności

W załączeniu do niniejszej informacji znajduje się obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego o wydaniu decyzji Nr 315/O/2018 w sprawie nabycia przez Gminę Szulborze Wielkie własności nieruchomości pod drogę publiczną

czytaj więcej o Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego »

Obwieszczenie Starosty Ostrowskiego

Aktualności

W załączeniu do niniejszej informacji znajduje się obwieszczenie Starosty Ostrowskiego o wydaniu decyzji zezwalającej na realizację inwestycji drogowej - polegającej na budowie drogi gminnej w miejscowości Mianówek ………....

czytaj więcej o Obwieszczenie Starosty Ostrowskiego »

Obwieszczenie Marszałka Województwa Mazowieckiego

Aktualności

W załączeniu do niniejszej informacji Obwieszczenie Marszałka Województwa Mazowieckiego z dnia 24 lipca 2018 roku o wyłożeniu do publicznego wglądu i rozpoczęciu konsultacji społecznych w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko...

czytaj więcej o Obwieszczenie Marszałka Województwa Mazowieckiego »

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania

Aktualności

W załączeniu znajduje się obwieszcenie o wszczęciu postępowania w sprawie nabycia nieruchomości na własność przez gminę Szulborze Wielkie

czytaj więcej o Obwieszczenie o wszczęciu postępowania »

Obwieszczenie Starosty Ostrowskiego

Aktualności

Obwieszczenie Starosty Ostrowskiego o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenie zezwolenia na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie drogi gminnej w miejscowości Mianówek w lokalizacji 0+000 - 0+838,51. Pełna treść obwieszczenia...

czytaj więcej o Obwieszczenie Starosty Ostrowskiego »

NFORMACJA O OPŁACIE ZA ZMNIEJSZENIE NATURALNEJ RETENCJI TERENOWEJ

Aktualności

NFORMACJA O OPŁACIE ZA ZMNIEJSZENIE NATURALNEJ RETENCJI TERENOWEJ W dniu 1 stycznia 2018 r. weszła w życie ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2017r., poz. 1566 ze zm.), wprowadzająca istotne zmiany w dotychczasowym systemie gospodarowania...

czytaj więcej o NFORMACJA O OPŁACIE ZA ZMNIEJSZENIE NATURALNEJ RETENCJI TERENOWEJ »

Ogłoszenie o naborze na stanowisko psychologa w ramach projektu „Pokonaj bariery” (RPMA.09.01.00-14-8545/17

Aktualności

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Szulborzu Wielkim ogłasza nabór na stanowisko psychologa w ramach projektu „Pokonaj bariery” (RPMA.09.01.00-14-8545/17) Celem zlecenia jest diagnoza i stworzenie Indywidualnych...

czytaj więcej o Ogłoszenie o naborze na stanowisko psychologa w ramach projektu „Pokonaj bariery” (RPMA.09.01.00-14-8545/17 »

Ogłoszenie o naborze na stanowisko doradcy zawodowego w ramach projektu „Pokonaj bariery” (RPMA.09.01.00-14-8545/17

Aktualności

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Szulborzu Wielkim ogłasza nabór na stanowisko doradcy zawodowego w ramach projektu „Pokonaj bariery” (RPMA.09.01.00-14-8545/17) Celem zlecenia jest diagnoza i stworzenie Indywidualnych...

czytaj więcej o Ogłoszenie o naborze na stanowisko doradcy zawodowego w ramach projektu „Pokonaj bariery” (RPMA.09.01.00-14-8545/17 »

Informacja Wójta Gminy Szulborze Wielkie w sprawie kanałów technologicznych

Aktualności

Szulborze Wielkie, dnia 01 września 2017 r. I N F O R M A C J A Wójta Gminy Szulborze Wielkie Wójt Gminy Szulborze Wielkie – zarządca dróg gminnych na terenie gminy Szulborze Wielkie na podstawie art. 39 ust.6a ustawy...

czytaj więcej o Informacja Wójta Gminy Szulborze Wielkie w sprawie kanałów technologicznych »

OGŁOSZENIE O OTWARTYM NABORZE PARTNERÓW

Aktualności

Ośrodek Pomocy Społecznej w Szulborzu Wielkim w oparciu o art. 33 ust.2 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz.U 2014 poz 1146),...

czytaj więcej o OGŁOSZENIE O OTWARTYM NABORZE PARTNERÓW »

Realizacja: IDcom.pl