Wybory do Sejmu i Senatu 2011

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Godzina rozpoczęcia pracy przez komisję

I N F O R M A C J A Podaje się do publicznej wiadomości, że Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 1 w Szulborzu Wielkim, ul. Szarych Szeregów 1 rozpocznie pracę w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 09 października 2011 roku o god

Komunikat wyborczy

KOMUNIKAT WYBORCZY Okręgowa Komisja Wyborcza w Siedlcach przypomina, że zgodnie z art. 52 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112 z pó

Spis wyborców

Wójt Gminy Szulborze Wielkie informuje, że spis wyborców w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 9 października 2011 roku znajduje się w Urzędzie Gminy w Szulborzu Wielkim, w pokoju nr 4 i może być udostępniony wyborcom na ich pisemny wniosek w godzinach pracy Urzędu...

Skład Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 1 w Szulborzu Wielkim

ZARZĄDZENIE Nr 8/2011 Wójta Gminy Szulborze Wielkie z dnia 19 września 2011 roku

Informacja o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych

Prawo do głosowania korespondencyjnego Zamiar głosowania korespondencyjnego powinien być zgłoszony Wójtowi Gminy Szulborze Wielkie przez wyborcę niepełnosprawnego najpóźniej w 21 dniu przed dniem wyborów, tj. do dnia 19 września 2011 r.

Zgłaszanie kandydatów do obwodowej komisji wyborczej

I N F O R M A C J A Wójta Gminy Szulborze Wielkie z dnia 12 września 2011 r. Uprzejmie informuję, że w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczy

Obwody głosowania

O B W I E S Z C Z E N I E Wójta Gminy Szulborze Wielkie z dnia 31 sierpnia 2011 roku Na podstawie art. 16 § 1 i art. 61a § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2

INFORMACJA

I N F O R M A C J A Wójta Gminy Szulborze Wielkie z dnia 18 sierpnia 2011 roku &n