Urząd Gminy Szulborze Wielkie

Wybory do Sejmu i Senatu 2011 zobacz archiwum »

Skład Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 1 w Szulborzu Wielkim

 

ZARZĄDZENIE Nr 8/2011

Wójta Gminy Szulborze Wielkie

z dnia 19 września 2011 roku

 

w sprawie powołania obwodowej komisji wyborczej.

 

        Na podstawie art. art. 182 § 1 pkt 1, § 2 i § 8 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112 ze zm.) w związku z uchwałą Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 11 kwietnia 2011 r. w sprawie powoływania obwodowych komisji wyborczych w obwodach głosowania utworzonych w kraju, w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej oraz do Parlamentu Europejskiego w Rzeczypospolitej Polskiej (M. P. Nr 30, poz. 345), zarządzam co następuje:

 § 1.

Powołuje się Obwodową Komisję Wyborczą nr 1 w Szulborzu Wielkim z siedziba w Zespole Szkół w Szulborzu Wielkim, ul. Szarych Szeregów 1 w stałym obwodzie głosowania do przeprowadzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 9 października 2011 roku w następującym składzie:

  1. Sawicki Wiesław, zam. Szulborze Wielkie,
  2. Bogucka Lucyna Eugenia, zam. Helenowo,
  3. Kietliński Janusz Tadeusz, zam. Szulborze Wielkie,
  4. Ołdakowska Urszula, zam. Grędzice,
  5. Krych Danuta, zam. Szulborze Wielkie,
  6. Dąbkowska Urszula, zam. Uścianek-Dębianka,
  7. Zalewska Janina, zam. Mianówek.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Wójt Gminy

/-/ mgr Krzysztof Michalec

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 20 września 2011 11:00
Dokument wprowadzony do BIP przez: Karol Dąbkowski
Ilość wyświetleń: 892
20 września 2011 11:02 Karol Dąbkowski - Zmiana danych dokumentu.
20 września 2011 11:00 Karol Dąbkowski - Dodanie dokumentu.
Realizacja: IDcom.pl