Urząd Gminy Szulborze Wielkie

Wybory do Sejmu i Senatu 2011 zobacz archiwum »

Skład OKW Nr 1 w Szulborzu Wielkim po ukonstytuowaniu się

O B W I E S Z C Z E N I E

Obwodowej Komisji Wyborczej

Nr 1 w Szulborzu Wielkim

z dnia 21 września 2011 roku 

 

Na podstawie art. 182 § 10 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112 ze zm.) oraz uchwały Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 11 kwietnia 2011 r. w sprawie powoływania obwodowych komisji wyborczych w obwodach głosowania utworzonych w kraju, w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej oraz do Parlamentu Europejskiego w Rzeczypospolitej Polskiej (M. P. Nr 30, poz. 345) podaje się do wiadomości publicznej skład Obwodowej Komisji Wyborczej nr 1 w Szulborzu Wielkim powołanej w celu przeprowadzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej wyznaczonych na dzień 9 października 2011 roku.

  1. Sawicki Wiesław, zam. Szulborze Wielkie – Przewodniczący Komisji
  2.  Krych Danuta, zam. Szulborze Wielkie – Z-ca Przewodniczącego Komisji
  3.  Bogucka Lucyna Eugenia, zam. Helenowo – Członek Komisji
  4. Kietliński Janusz Tadeusz, zam. Szulborze Wielkie  – Członek Komisji
  5. Ołdakowska Urszula, zam. Grędzice  – Członek Komisji
  6. Dąbkowska Urszula, zam. Uścianek-Dębianka  – Członek Komisji
  7. Zalewska Janina, zam. Mianówek  – Członek Komisji.

 

 

P r z e w o d n i c z ą c y

Obwodowej Komisji Wyborczej

Nr 1 w Szulborzu Wielkim

 

/-/ Wiesław Sawicki

 

 – członek komisji
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 22 września 2011 09:41
Dokument wprowadzony do BIP przez: Karol Dąbkowski
Ilość wyświetleń: 982
22 września 2011 09:43 Karol Dąbkowski - Zmiana danych dokumentu.
22 września 2011 09:42 Karol Dąbkowski - Zmiana danych dokumentu.
22 września 2011 09:41 Karol Dąbkowski - Dodanie dokumentu.
Realizacja: IDcom.pl