Urząd Gminy Szulborze Wielkie

Zarządzenie Nr 11/2018 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok

Zarządzenie Nr 11/2018

Wójta Gminy Szulborze Wielkie

z dnia 30 lipca 2018 roku

 

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok.

 

Na podstawie art. 257  Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (j.t.Dz.U. 2017 poz. 2077 ze zm.).

Zarządzam co następuje:

 

§ 1

 

Dokonuje się zmian w budżecie gminy polegających na:

 1. a) zmianie planu dochodów budżetowych zgodnie z załącznikiem Nr 1

     b) zmianie planu wydatków budżetowych zgodnie z załącznikiem Nr 2

 

Po dokonanych zmianach plan dochodów i wydatków budżetowych wynosi:

       - dochody                                                                                  -   7.195.868,58 zł

       - wydatki                                                                                  -    7.452.868,58

 

2. Dokonuje się zmian w dochodach i wydatkach związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie zgodnie z załącznikiem Nr 3 i 4.

 

Po dokonanych zmianach plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie wynosi:

      - po stronie dochodów                                                             -       2.143.128,58 zł

      - po stronie wydatków                                                              -       2.143.128,58 zł

 

 

§ 2

 

      Wykonanie zarządzenia powierza się Wójtowi Gminy.

 

 

§ 3

 

1. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje w roku budżetowym 2018.

2. Zarządzenie podlega ogłoszeniu w trybie przewidzianym dla aktów prawa miejscowego.

Dokument wytworzony przez: Referat Finansowy
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 21 sierpnia 2018 13:46
Dokument wprowadzony do BIP przez: Marek Marciniak
Ilość wyświetleń: 240
21 sierpnia 2018 13:55 Marek Marciniak - Opublikowanie dokumentu.
21 sierpnia 2018 13:55 Marek Marciniak - Zmiana danych dokumentu. (Dokument nieopublikowany)
21 sierpnia 2018 13:47 Marek Marciniak - Dodanie załącznika [objasnienia_zmian_.pdf] do dokumentu. (Dokument nieopublikowany)
Realizacja: IDcom.pl