Urząd Gminy Szulborze Wielkie

Ochrona środowiska zobacz archiwum »

Wyszukiwarka

Kliknij by wybrać datę od z kalendarza

Kliknij by wybrać datę do z kalendarza

Obwieszczenie Wójta Gminy Szulborze Wielkie

Ochrona środowiska

W załączeniu znajduje się Obwieszczenie Wójta Gminy Szulborze Wielkie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2618W Szulborze Wielkie – Uścianek-Dębianka –...

czytaj więcej o Obwieszczenie Wójta Gminy Szulborze Wielkie »

Opinia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie

Ochrona środowiska

W załączeniu znajduje się opinia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie w sprawie braku konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2618W Szulborze...

czytaj więcej o Opinia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie »

Opinia sanitarna dla zadania Przebudowa drogi powiatowej nr 2618W

Ochrona środowiska

W załączeniu znajduje się opinia sanitarna o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2618W Szulborze Wielkie – Uścianek-Dębianka – do drogi krajowej...

czytaj więcej o Opinia sanitarna dla zadania Przebudowa drogi powiatowej nr 2618W »

Obwieszczenie Wójta Gminy Szulborze Wielkie

Ochrona środowiska

Szulborze Wielkie , dnia 17.08.2017r. Śn.6220.2.2017 OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY SZULBORZE WIELKIE o wydaniu postanowienia w sprawie braku potrzeby sporządzania raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko Działając na podstawie...

czytaj więcej o Obwieszczenie Wójta Gminy Szulborze Wielkie »

Postanowienie w sprawie braku potrzeby sporządzenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko

Ochrona środowiska

Szulborze Wielkie, dnia 17.08.2017r. Śn.6220.2.2017 P O S T A N O W I E N I E w sprawie braku potrzeby sporządzenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko Na podstawie art. 123 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks postępowania...

czytaj więcej o Postanowienie w sprawie braku potrzeby sporządzenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko »

ZAWIADOMIENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA

Ochrona środowiska

W załączeniu do niniejszej informacji znajduje się zawiadomienie o wszczęciu postępowania na wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Przebudowa drogi powiatowej nr 2618W Szulborze Wielkie - Uścianek-...

czytaj więcej o ZAWIADOMIENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA »

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania

Ochrona środowiska

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania polegającego na zmianie sposobu użytkowania wraz z rozbudową i budową obiektów oraz zagospodarowaniem nieruchomości zlokalizowanej przy ulicy kardynała Stefana Wyszyńskiego 22a w gminie Szulborze Wielkie...

czytaj więcej o Zawiadomienie o wszczęciu postępowania »

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach

Ochrona środowiska

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia pn. Przebudowa drogi powiatowej Nr 2608W Andrzejewo - Jabłonowo - Leśniewo - Szulborze - Zuzela i Nr 2618W Szulborze Wielkie - Uścianek Dębianka

czytaj więcej o Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach »

Postanowienie o braku potrzeby sporządzenia raportu o oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko

Ochrona środowiska

Postanowienie o braku potrzeby sporządzenia raportu o oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dotyczące przebudowy drogi powiatowej Nr 2608W Andrzejewo - Jabłonowo - Leśniewo - Szulborze i Nr 2618W Szulborze Wielkie - Uścianek Dębianka

czytaj więcej o Postanowienie o braku potrzeby sporządzenia raportu o oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko »

Realizacja: IDcom.pl