Budowa elektrowni wiatrowej Brulino Lipskie

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Postanowienie o zawieszeniu postępowania

W załaczeniu postanowienie o zawieszeniu postępowania

Opinia Sanitarna

W załączeniu opinia sanitarna dotycząca potrzeby oceny odziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pod nazwą Budowa Elektrowni wiatrowej " Brulino - Lipskie"

Opinia RDOŚ w Warszawie

W załączeniu postanowienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie wyrażajęce opinię o konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na budowie elektrowni wiatrowej "EW Brulino - Lipskie"

Obwieszczenie Wójta Gminy

W załączeniu obwieszczenie Wójta Gminy o przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pod nazwą Budowa Elektrowni Wiatrowej Brulino Lipskie