Urząd Gminy Szulborze Wielkie

Archiwum - Aktualności zobacz aktualne »

WFOŚiGW ogłasza programy dotacyjne mające na celu dbałość o środowisko oraz stosowanie odnawialnych źródeł energii, przeznaczone dla odób indywidualnych

 WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA i GOSPODARKI WODNEJ w WARSZAWIE

 

Zarząd WFOŚiGW w Warszawie na posiedzeniu w dniu 05.02.2013r. przyjął uzupełnione kalendarium naboru wniosków na 2013 rok prowadzonego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

 

W ramach powyższego kalendarium zaplanowano poniższe nabory wniosków dla osób indywidualnych:

 

  1. Program budowy przydomowych oczyszczalni ścieków – możliwość uzyskania do 45% dotacji (nie więcej niż 7.500zł dla oczyszczalni o przepustowości do 5m3/d i nie więcej niż 10.000zł dla przepustowości 5-7,5m3/d)  - rozpoczęcie naboru 15 marca 2013 r.
  2. Program ograniczenia zanieczyszczeń z niskiej emisji – możliwość uzyskania do 45% dotacji (nie więcej niż 20.000,00 zł)  - rozbudowa sieci ciepłowniczej w celu podłączenia istniejących obiektów do sieci, budowa sieci gazowej połączona z likwidacją lokalnych kotłowni, likwidacja lokalnych źródeł ciepła tj. indywidualnych kotłowni lub palenisk węglowych, kotłowni zasilających kilka budynków oraz kotłowni osiedlowych i podłączenie obiektów do miejskiej sieci ciepłowniczej lub ich zastąpienie przez źródło o wyższej niż dotychczas sprawności wytwarzania ciepła (z wyłączeniem montażu pieca na węgiel lub eko – groszek). W przypadku zadań polegających na zastosowaniu źródła ciepła o wyższej sprawności realizowanych przez osoby fizyczne moc instalowanego pieca nie może przekroczyć 35 kW  – rozpoczęcie naboru 1 kwietnia 2013 r.
  3. Program zakupu i montażu kolektorów słonecznych – możliwość uzyskania do 45% dotacji (maksymalny jednostkowy koszt kwalifikowany zadania 2.500 zł/m2 powierzchni całkowitej kolektorów nie więcej niż 15.000 zł)  - nabór wniosków rozpoczął się 4 lutego 2013 r.

 

Szczegółowe informacje nt. powyższych programów, druki wniosków, wykaz załączników znajdują się na stronie internetowej Funduszu:

www.wfosigw.pl

 

Informacji udziela również:

Wydział Zamiejscowy w Ostrołęce, ul. Piłsudskiego 38 (pok. 119-121), 07-410 Ostrołęka,

tel./fax: 29 760 83 50, 29 760 03 32, e-mail: ostroleka@wfosigw.pl

pon. – pt. 730 - 1530 

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 27 lutego 2013 08:24
Dokument wprowadzony do BIP przez: Karol Dąbkowski
Ilość wyświetleń: 11085
27 lutego 2013 08:43 Karol Dąbkowski - Zmiana danych dokumentu.
27 lutego 2013 08:42 Karol Dąbkowski - Zmiana danych dokumentu.
27 lutego 2013 08:40 Karol Dąbkowski - Zmiana danych dokumentu.
Realizacja: IDcom.pl