Urząd Gminy Szulborze Wielkie

Referaty

Referat Finansowy

Referat Finansowy.
Do zadań jego należy w szczególności:
1/realizowanie dochodów i wydatków gminy na podstawie właściwych ustaw;
2/sporządzanie projektu budżetu gminy i przedkładanie do chwalenia;
3/bieżące realizowanie budżetu gminy oraz okresowe informowanie organów gminy o przebiegu tej realizacji; 4/wnioskowanie w sprawie zmian w budżecie;
5/prowazdenie obsługi kasowej i rachunkowości wpływów i wydatków budżetowych;
6/prowadzenie spraw podatków, opłat i innych wpływów gminy (wymiar, egzekucja, stosowanie ulg, ewidencja);
7/prowadzenie spraw funduszy celowych;
8/współpraca z regionalna izba obrachunkową, urzędami skarbowymi i ZUS-em;
9/prowadzenie spraw płacowych pracowników urzędu i jednostek organizacyjnych;
10/organizowanie i kontrolowanie prawidłowego obiegu dokumentacji niezbędnej dla rachunkowości;
11/prowadzenie ewidencji środków trwałych i innej ewidencji materiałowej gminy i jednostek;
12/wydawanie zaświadczeń o wielkości gospodarstwa rolnego i jego przychodowości;
13/spisywanie zeznań świadków odnośnie pracy w gospodarstwach rolnych i oświadczeń pracujących w tych gospodarstwach oraz wydawanie zaświadczeń o pracy
w gospodarstwie rolnym;
14/prowadzenie ewidencji działalności gospodarczej (wydawanie i cofanie zaświadczeń);
15/prowadzenie spraw z zakresu zamówień publicznych;
16/prowadzenie spraw z zakresu usytuowania miejsc sprzedaży napojów alkoholowych,realizacji gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych;
17/sporządzanie sprawozdań z zakresu zadań referatu;
18/obsługa finansowo-księgowa gminnych jednostek organizacyjnych poza Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej – Gminnym Ośrodkiem Zdrowia.

Stanowiska:

Dariusz Wajszczyk

Skarbnik Gminy

Marek Marciniak

Zastępca Głównego Księgowego

Elżbieta Kalinowska

Inspektor d/s wymiaru podatków i opłat

Anna Monika Zakrzewska

Referent d/s księgowości podatkowej

Marcin Kiełek

Młodszy referent d/s informatyki księgowości podatkowej

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 16 kwietnia 2008 09:58
Dokument wprowadzony do BIP przez: Administrator
Ilość wyświetleń: 2999
26 listopada 2008 13:29 Radosław Rostkowski - Aktualizacja danych stanowiska: Referent d/s księgowości podatkowej.
26 listopada 2008 13:28 Radosław Rostkowski - Aktualizacja danych stanowiska: Referent d/s księgowości budżetowej oświaty.
16 kwietnia 2008 09:59 Administrator - Dodanie stanowiska: Młodszy referent d/s informatyki księgowości podatkowej.
Realizacja: IDcom.pl