Aktualności

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Zdalna szkoła- laptopy dla Szkoły Podstawowej w Szulborzu Wielkim

W dniu 22 kwietnia 2020 r. pomiędzy Centrum Projektów Polska Cyfrowa w Warszawie a Gminą Szulborze Wielkie została zawarta Umowa o powierzenie grantu nr 1274/2020 w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 201

Informacja o wynikach naboru na stanowisko Asystenta rodziny w Ośrodku Pomocy Społecznej w Szulborzu Wielkim

Informacja o wynikach naboru na stanowisko Asystenta rodziny w Ośrodku Pomocy Społecznej w Szulborzu Wielkim Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Szulborzu Wielkim&n

Nabór na wolne stanowisko pracy- asystent rodziny

Szulborze Wielkie, 20.01.2020r. OPS.110.1.2020 &