Urząd Gminy Szulborze Wielkie

Aktualności zobacz archiwum »

Wyszukiwarka

Kliknij by wybrać datę od z kalendarza

Kliknij by wybrać datę do z kalendarza

Ogłoszenie o naborze na stanowisko doradcy zawodowego w ramach projektu „Pokonaj bariery” (RPMA.09.01.00-14-8545/17

Aktualności

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Szulborzu Wielkim ogłasza nabór na stanowisko doradcy zawodowego w ramach projektu „Pokonaj bariery” (RPMA.09.01.00-14-8545/17) Celem zlecenia jest diagnoza i stworzenie Indywidualnych...

czytaj więcej o Ogłoszenie o naborze na stanowisko doradcy zawodowego w ramach projektu „Pokonaj bariery” (RPMA.09.01.00-14-8545/17 »

Informacja Wójta Gminy Szulborze Wielkie w sprawie kanałów technologicznych

Aktualności

Szulborze Wielkie, dnia 01 września 2017 r. I N F O R M A C J A Wójta Gminy Szulborze Wielkie Wójt Gminy Szulborze Wielkie – zarządca dróg gminnych na terenie gminy Szulborze Wielkie na podstawie art. 39 ust.6a ustawy...

czytaj więcej o Informacja Wójta Gminy Szulborze Wielkie w sprawie kanałów technologicznych »

OGŁOSZENIE O OTWARTYM NABORZE PARTNERÓW

Aktualności

Ośrodek Pomocy Społecznej w Szulborzu Wielkim w oparciu o art. 33 ust.2 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz.U 2014 poz 1146),...

czytaj więcej o OGŁOSZENIE O OTWARTYM NABORZE PARTNERÓW »

OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO MAZOWIECKIEGO

Aktualności

OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO o podjęciu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Mazowieckiego Cała treść Obwieszczenia znajduje się w załączniku...

czytaj więcej o OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO MAZOWIECKIEGO »

Postanowienie o sprostowaniu pomyłki pisarskiej

Aktualności

W załaczeniu do niniejszej informacji sprostowanie oczywistej omyłki pisarskiej w decyzji Wójta Gminy Szulborze Wielkie Nr Gk.6220.6.2015 w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego...

czytaj więcej o Postanowienie o sprostowaniu pomyłki pisarskiej »

Informacja Wójta Gminy Szulborze Wielkie w sprawie kanałów technologicznych

Aktualności

Wójt Gminy Szulborze Wielkie informuje o zamiarze realizacji inwestycji..... Wykaz inwestycji znajduje się w załącznikach do niniejszej informacji

czytaj więcej o Informacja Wójta Gminy Szulborze Wielkie w sprawie kanałów technologicznych »

Realizacja: IDcom.pl