Urząd Gminy Szulborze Wielkie

Referaty

Urząd Stanu Cywilnego

Urząd Stanu Cywilnego.
Do zadań jego należy w szczególności:
1/wykonywanie czynności z zakresu rejestracji stanu cywilnego;
2/przyjmowanie oświadczeń, wydawanie i sporządzanie dokumentów związanych z zawarciem związku małżeńskiego i wyborze nazwiska;
3/przyjmowanie oświadczeń o uznaniu dziecka i nadaniu dziecku nazwiska;
4/prowadzenie ksiąg stanu cywilnego i załatwianie spraw wynikających z przepisów prawa o aktach stanu cywilnego oraz kodeksu rodzinnego i opiekuńczego;
5/realizowanie spraw z zakresu przepisów ustawy odnośnie zmiany imion i nazwisk;
6/wydawanie odpisów aktów stanu cywilnego;
7/sporządzanie dokumentacji związanej ze zgonem;
8/załatwianie spraw konsularnych w określonych przepisami przypadkach;
9/sporządzanie sprawozdań z zakresu zadań usc.

Stanowiska:

Beata Borkowska

Zastępca kierownika USC

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 16 kwietnia 2008 10:17
Dokument wprowadzony do BIP przez: Administrator
Ilość wyświetleń: 3412
10 kwietnia 2014 13:58 Radosław Rostkowski - Zmiana danych jednostki.
26 listopada 2008 13:31 Radosław Rostkowski - Aktualizacja danych stanowiska: Zastępca kierownika USC.
16 kwietnia 2008 10:17 Administrator - Dodanie stanowiska: Młodszy referent d/s ewidencji ludności i USC.
Realizacja: IDcom.pl