Urząd Gminy Szulborze Wielkie

Samodzielne stanowiska

Samodzielne stanowisko do spraw gospodarki komunalnej

Do zadań jego należy w szczególności:
1/realizacja zadań z zakresu budowy, modernizacji, utrzymania i ochrony dróg gminnych, ulic mostów i placów;
2/sporządzanie studium i innych niezbędnych dokumentów do planu zagospodarowania przestrzennego gminy:
3/prowadzenie spraw z zakresu wydawania decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu;
4/prowadzenie akcji ratowniczych w przypadkach klęsk żywiołowych;
5/współdziałanie z właściwymi organami przeciwpożarowymi w zakresie ochrony przeciwpożarowej:
6/współdziałanie w zaopatrzeniu gminy w niezbędne dostawy energii elektrycznej;
7/nadzór nad przestrzeganiem przepisów porządkowych;
8/prowadzenie spraw bhp i p.poż. w urzędzie wynikających z Kodeksu pracy;
9/prowadzenie spraw z zakresu ochrony cmentarzy wojennych;
10/prowadzenien spraw z zakresu ochrony środowiska;
11/prowadzenie ewidencji nieruchomości;
12/sporządzanie sprawozdań z zakresu zadań realizowanych na stanowisku pracy.

Stanowiska:

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 16 kwietnia 2008 10:05
Dokument wprowadzony do BIP przez: Administrator
Ilość wyświetleń: 2325
16 kwietnia 2008 10:05 Administrator - Dodanie stanowiska: Inspektor.
16 kwietnia 2008 10:05 Administrator - Utworzenie jednostki.
Realizacja: IDcom.pl