Urząd Gminy Szulborze Wielkie

Samodzielne stanowiska

Samodzielne stanowisko do spraw kadr, oświaty i kultury

Do zadań jego należy w szczególności:
1/prowadzenie spraw osobowych pracowników urzędu, ośrodka pomocy społecznej, biblioteki gminnej i dyrektorów szkół;
2/prowadzenie ewidencji czasu pracy;
3/realizacja zadań z zakresu ustawy o systemie oświaty i Karty nauczyciela;
4/przygotowywanie dokumentacji dotyczącej organizowania konkursów na stanowiska kierownicze w jednostkach organizacyjnych;
5/prowadzenie obsługi rady społecznej Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej;
6/prowadzenie spraw z zakresu korespondencji wysyłanej;
7/prowadzenie kroniki urzędu;
8/przygotowywanie odpowiednich dokumentów w związku z przyjęciem lub zwolnieniem pracownika urzędu i jednostek organizacyjnych;
9/prowadzenie niezbędnych rejestrów i kartotek dotyczących spraw pracowniczych;
10/sporządzanie sprawozdań, analiz i informacji z zakresu zadań realizowanych na stanowisku pracy.

Stanowiska:

Anna Stańczuk

Inspektor

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 16 kwietnia 2008 10:07
Dokument wprowadzony do BIP przez: Administrator
Ilość wyświetleń: 2339
16 kwietnia 2008 10:07 Administrator - Dodanie stanowiska: Inspektor.
16 kwietnia 2008 10:07 Administrator - Utworzenie jednostki.
Realizacja: IDcom.pl