Urząd Gminy Szulborze Wielkie

Samodzielne stanowiska

Samodzielne stanowisko do spraw obronnych, obrony cywilnej, zarządzania kryzysowego, działalności gospodarczej i sportu

Do zadań jego należy w szczególności:
1/prowazdenie spraw z zakresu obrony cywilnej i obronności kraju;
2/prowadzenie spraw z zakresu rejestracji przedpoborowych i przeprowadzenia poboru;
3/realizacja zadań z zakresu działalności kulturalnej, nadzoru nad biblioteką, upowszechnianiem kultury fizycznej, sportu i turystyki;
4/prowadzenie spraw z zakresu przestrzegania tajemnicy państwowej i służbowej oraz ochrony danych osobowych;
5/prowadzenie akcji ratowniczych w przypadkach klęsk żywiołowych;
6/sporządzanie sprawozdań z zakresu zadań realizowanych na stanowisku pracy.

Stanowiska:

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 16 kwietnia 2008 10:07
Dokument wprowadzony do BIP przez: Administrator
Ilość wyświetleń: 1962
16 kwietnia 2008 10:14 Administrator - Dodanie stanowiska: Inspektor.
16 kwietnia 2008 10:07 Administrator - Utworzenie jednostki.
Realizacja: IDcom.pl