Urząd Gminy Szulborze Wielkie

Samodzielne stanowiska

Samodzielne stanowisko do spraw obywatelskich

Do zadań jego należy w szczególności:
1/realizacja zadań z zakresu wydawania dokumentów stwierdzających tożsamość;
2/prowadzenie kart osobowych mieszkańców i ewidencji ludności w systemie PESEL;
3/wydawanie decyzji w sprawach zameldowania i wymeldowania;
4/wydawanie zaświadczeń odnośnie pobytu mieszkańców;
5/prowadzenie spraw z zakresu zbiórek publicznych, zgromadzeń i stowarzyszeń;
6/przyjmowanie pism sądowych;
7/sporządzanie sprawozdań z zakresu zadań realizowanych na stanowisku pracy.
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 16 kwietnia 2008 10:15
Dokument wprowadzony do BIP przez: Administrator
Ilość wyświetleń: 1858
16 kwietnia 2008 10:15 Administrator - Utworzenie jednostki.
Realizacja: IDcom.pl