Urząd Gminy Szulborze Wielkie

Samodzielne stanowiska

Samodzielne stanowisko do spraw rolnictwa

Do zadań jego należy w szczególności:
1/podejmowanie działań na rzecz intensyfikacji produkcji rolnej;
2/realizacja zadań z zakresu gospodarki gruntami;
3/realizacja zadań z zakresu rekultywacji i melioracji gruntów;
5/współpraca ze służbą weterynaryjną;
6/wsółpraca z innymi służbami odnośnie pojawiania się chorób, szkodników i chwastów;
7/realizacja zadań z zakresu przekazywania gruntów w użytkowanie wieczyste, dzierżawę, sprzedaż, najem gruntów gminnych, składanie wniosków o wpis do księgi wieczystej;
8/prowadzenie ewidencji gruntów i budynków;
9/prowadzenie spraw z zakresu prawa wodnego;
10/współdziałanie z gminna spółką wodną;
11/prowadzenie spraw z zakresu łowiectwa, ochrony zwierzyny i leśnictwa;
12/sporządzanie sprawozdań z realizacji zadań na stanowisku.

Stanowiska:

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 16 kwietnia 2008 10:16
Dokument wprowadzony do BIP przez: Administrator
Ilość wyświetleń: 2126
16 kwietnia 2008 10:17 Administrator - Dodanie stanowiska: Referent.
16 kwietnia 2008 10:16 Administrator - Utworzenie jednostki.
Realizacja: IDcom.pl