Rejestry i ewidencje

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Rejestr instytucji kultury

Rejestr instytucji kultury, dla których organizatorem jest Gmina Szulborze Wielkie prowadzony jest na podstawie art. 14 ust.1 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2012 r. poz. 406), zgodnie z rozporządzeniem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 26 stycznia 2012r....

Ewidencja gruntów

Baza danych ewidencji gruntów jest uaktualniana przez Starostwo Powiatowe w Ostrowi Mazowieckiej. Stanowiska w Urzędzie Gminy z dostępem do Ewidencji gruntów to: Inspektor d/s gospodarki komunalnej- Wiesław Sawicki pokój nr 6 tel. 4754073 Referent d/s rolnictwa- Wiesława Nowacka, pokój nr 6, tel. 4754073

Ewidencja działalności gospodarczej

Ewidencja działalności gospodarczej prowadzona jest przez Inspektor d/s obronnych, Obrony Cywilnej, Zarządzania Kryzysowego, działalności gospodarczej i sportu - Radosław Rostkowskipokój nr 6, tel. 4754073

Ewidencja ludności

Ewidencja ludności (baza PESEL) nie podlega publikacji w BIP (ustawa o ochronie danych osobowych Dz. U. z 2002 nr 101 poz. 926 tekst jednolity). Osobą prowadzącą jest Młodszy referent ds. ewidencji ludności i USC -Beata Borkowska pokój Nr 4, tel. 4754072