Ochrona środowiska (2014)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania polegającego na zmianie sposobu użytkowania wraz z rozbudową i budową obiektów oraz zagospodarowaniem nieruchomości zlokalizowanej przy ulicy kardynała Stefana Wyszyńskiego 22a w gminie Szulborze Wielkie oznaczonej numerami ewidencyjnymi 689/4, 689/5, 690/1, 691/1 i 692/1 powiat ostrowski, województwo...

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia pn. Przebudowa drogi powiatowej Nr 2608W Andrzejewo - Jabłonowo - Leśniewo - Szulborze - Zuzela i Nr 2618W Szulborze Wielkie - Uścianek Dębianka

Postanowienie o braku potrzeby sporządzenia raportu o oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko

Postanowienie o braku potrzeby sporządzenia raportu o oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dotyczące przebudowy drogi powiatowej Nr 2608W Andrzejewo - Jabłonowo - Leśniewo - Szulborze i Nr 2618W Szulborze Wielkie - Uścianek Dębianka