Urząd Gminy Szulborze Wielkie

Wybory Prezydenta RP 2015 zobacz archiwum »

Informacja o przyjmowaniu zgłoszeń kandydatów do składów osobowych obwodowych komisji wyborczych

 

W związku z wyborami Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r., informuję, że termin zgłaszania kandydatów do składów osobowych obwodowych komisji wyborczych upływa w dniu 17 kwietnia 2015 r. (piątek) do godz. 1530

Kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych zgłaszają pełnomocnicy wyborczy (lub osoby upoważnione przez pełnomocników) tylko tych komitetów wyborczych, które zarejestrowały kandydata na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

Zgłoszenia przyjmują upoważnieni pracownicy Urzędu Gminy Szulborze Wielkie w siedzibie Urzędu przy ul. Romantycznej 2, 07-324 Szulborze Wielkie, piętro I, pok. 11, tel.: (86) 475-40-75 w godzinach pracy Urzędu.

Sposób zgłaszania kandydatów określa uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 11 kwietnia 2011 r. w sprawie powoływania obwodowych komisji wyborczych w obwodach głosowania utworzonych w kraju, w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej oraz do Parlamentu Europejskiego w Rzeczypospolitej Polskiej (M. P. Nr 30, poz. 345, z późn. zm.).

Zgłoszenia kandydatów można dokonywać na druku, stanowiącym załącznik do w/w uchwały.UWAGA!

W przypadku zgłoszenia do składu obwodowej komisji wyborczej liczby kandydatów przekraczającej dopuszczalny skład komisji, ich skład ustalony zostanie w drodze publicznego losowania w dniu 20 kwietnia 2015 r.

Wykaz tych komisji wraz z informacją o miejscu i godzinie losowania zostanie podany do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie w siedzibie Urzędu Gminy Szulborze Wielkie oraz umieszczony w Biuletynie Informacji Publicznej najpóźniej w dniu 18 kwietnia 2015 r.

Jeżeli liczba zgłoszonych kandydatów do komisji będzie mniejsza od dopuszczalnego minimalnego jej składu liczbowego, uzupełnienia składu, w dniu 20 kwietnia 2015r., dokona Wójt Gminy Szulborze Wielkie spośród osób ujętych w stałym rejestrze wyborców Gminy Szulborze Wielkie.

Skład obwodowych komisji wyborczych zostanie podany do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie w siedzibie Urzędu Gminy Szulborze Wielkie oraz umieszczony w Biuletynie Informacji Publicznej najpóźniej w dniu 21 kwietnia 2015 r.

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 14 kwietnia 2015 09:58
Dokument wprowadzony do BIP przez: Karol Dąbkowski
Ilość wyświetleń: 698
14 kwietnia 2015 09:58 Karol Dąbkowski - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)
Realizacja: IDcom.pl