Urząd Gminy Szulborze Wielkie

Wybory do Sejmu i Senatu 2015 zobacz archiwum »

INFORMACJA o przyjmowaniu zgłoszeń kandydatów do składów osobowych obwodowych komisji wyborczych powoływanych na terenie Gminy Szulborze Wielkie

W związku z wyborami do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonymi na dzień 25 października 2015 r., informuję, że termin zgłaszania kandydatów do składów osobowych obwodowych komisji wyborczych upływa w dniu 2 października 2015 r. (piątek) do godz. 1530.


Pełnomocnik wyborczy lub upoważniona przez niego osoba może zgłosić tylko po jednym kandydacie do każdej obwodowej komisji wyborczej na obszarze okręgu wyborczego, w którym została zarejestrowana zgłoszona przez niego lista kandydatów na posłów lub zarejestrowany został kandydat na senatora.

 

Zgłoszenia przyjmują z upoważnienia Wójta Gminy Szulborze Wielkie pracownicy Urzędu Gminy w siedzibie Urzędu Gminy Szulborze Wielkie przy ul. Romantycznej 2, pierwsze piętro, pok. 11,  tel.: (86) 475-40-75, w godzinach pracy Urzędu.

Sposób zgłaszania kandydatów określa uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 11 kwietnia 2011 r. w sprawie powoływania obwodowych komisji wyborczych w obwodach głosowania utworzonych w kraju, w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej oraz do Parlamentu Europejskiego w Rzeczypospolitej Polskiej (M. P. Nr 30, poz. 345, z późn. zm.). Zgłoszenia kandydatów można dokonywać na druku, stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały/informacji.


UWAGA!

W przypadku zgłoszenia do składu obwodowej komisji wyborczej liczby kandydatów przekraczającej dopuszczalny skład komisji, ich skład ustalony zostanie w drodze publicznego losowania w dniu 5 października 2015 r.

Wykaz tych komisji wraz z informacją o miejscu i godzinie losowania zostanie podany do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie w siedzibie Urzędu Gminy Szulborze Wielkie oraz umieszczony w Biuletynie Informacji Publicznej najpóźniej w dniu 3 października 2015 r.


Jeżeli liczba zgłoszonych kandydatów do komisji będzie mniejsza od dopuszczalnego minimalnego jej składu liczbowego, uzupełnienia składu, w dniu 5 października 2015 r., dokona Wójt Gminy Szulborze Wielkie spośród osób ujętych w stałym rejestrze wyborców Gminy Szulborze Wielkie.

Wykaz tych komisji wraz z informacją o miejscu i godzinach przyjmowania zgłoszeń od wyborców, zostanie podany do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie w siedzibie Urzędu Gminy Szulborze Wielkie oraz umieszczony w Biuletynie Informacji Publicznej najpóźniej w dniu 3 października 2015 r.

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 01 października 2015 11:09
Dokument wprowadzony do BIP przez: Karol Dąbkowski
Ilość wyświetleń: 474
01 października 2015 11:11 Karol Dąbkowski - Opublikowanie dokumentu.
01 października 2015 11:11 Karol Dąbkowski - Zmiana danych dokumentu. (Dokument nieopublikowany)
01 października 2015 11:09 Karol Dąbkowski - Dodanie dokumentu. (Dokument nieopublikowany)
Realizacja: IDcom.pl