Urząd Gminy Szulborze Wielkie

Archiwum - Aktualności zobacz aktualne »

Informacja o zwołaniu Sesji Rady Gminy
Z a p r o s z e n i e

Uprzejmie zawiadamiam, że zwołałam XII Sesję Rady Gminy
Szulborze Wielkie na dzień 25.08.2006r.
Otwarcie obrad nastąpi o godz. 1000 w świetlicy OSP
w Szulborzu Wielkim.

Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie Sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przyjęcie porządku dziennego obrad.
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji Rady Gminy.
4. Sprawozdanie z działalności Ochotniczej Straży Pożarnej Szulborze Koty za I-
półrocze 2006r.
5. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2006.
6. Interpelacje Radnych.
7. Sprawy różne.
8. Zamknięcie obrad.

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 05 marca 2008 00:29
Dokument wprowadzony do BIP przez: Radosław Rostkowski
Ilość wyświetleń: 3215
05 marca 2008 00:29 Radosław Rostkowski - Utworzenie dokumentu
Realizacja: IDcom.pl