Urząd Gminy Szulborze Wielkie

Archiwum - Przetargi zobacz aktualne »

Wyszukiwarka

Kliknij by wybrać datę od z kalendarza

Kliknij by wybrać datę do z kalendarza

Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż nieruchomości

Przetargi

Wójt Gminy Szulborze Wielkie ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w miejscowości Godlewo-Gudosze oznaczonej nr działki 22/3 o powierzchni 0.6974 ha. Dla nieruchomości tej w Sądzie Rejonowym w Ostrowi Mazowieckiej prowadzona jest księga wieczysta...

czytaj więcej o Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż nieruchomości »

ZAPYTANIE OFERTOWE - Plac zabaw z bezpieczną nawierzchnią

Przetargi

W zawiązku z pytaniami wykonawców dotyczącymi bezpiecznej nawierzchni Zamawiający – Gmina Szulborze Wielkie wyjaśnia, że powierzchnia nawierzchni bezpiecznej musi obejmować co najmniej strefy bezpieczne wszystkich urządzeń i stanowić zwartą całość. Wójt Gminy /-/ Krzyszrof...

czytaj więcej o ZAPYTANIE OFERTOWE - Plac zabaw z bezpieczną nawierzchnią »

Remont nawierzchni ciągu pieszo-jezdnego – ulic Kolejowej i Nowej w miejscowości Szulborze Wielkie w lokalizacji roboczej km 0+000,00 – 0+709,00 gm. Szulborze Wielkie

Przetargi

Szulborze Wielkie 2014-02-17 Zamawiający informuje, że w przedmiotowym postępowaniu od Wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia wpłynęło pytanie dotyczące treści SIWZ. Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych...

czytaj więcej o Remont nawierzchni ciągu pieszo-jezdnego – ulic Kolejowej i Nowej w miejscowości Szulborze Wielkie w lokalizacji roboczej km 0+000,00 – 0+709,00 gm. Szulborze Wielkie »

Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Szulborze Wielkie

Przetargi

Zamawiający informuje, że w przedmiotowym postępowaniu od Wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia wpłynęły pytania dotyczące treści SIWZ. Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907)...

czytaj więcej o Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Szulborze Wielkie »

dokończenie zadania pn.: „Termomodernizacja i remont świetlicy wiejskiej w Szulborzu Wielkim”

Przetargi

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.ugszulborze.pl Szulborze Wielkie: dokończenie zadania pn.: Termomodernizacja i remont świetlicy wiejskiej w Szulborzu Wielkim Numer ogłoszenia: 432328 - 2013; data...

czytaj więcej o dokończenie zadania pn.: „Termomodernizacja i remont świetlicy wiejskiej w Szulborzu Wielkim” »

Utworzenie szkolnego placu zabaw na terenie Zespołu Szkół w Szulborzu Wielkim w ramach Rządowego Programu "Radosna Szkoła"

Przetargi

Utworzenie szkolnego placu zabaw na terenie Zespołu Szkół w Szulborzu Wielkim w ramach Rządowego Programu Radosna Szkoła Numer ogłoszenia: 278566 - 2013; data zamieszczenia: 16.07.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie...

czytaj więcej o Utworzenie szkolnego placu zabaw na terenie Zespołu Szkół w Szulborzu Wielkim w ramach Rządowego Programu "Radosna Szkoła" »

Informacja o wyborze oferty: Modernizacja drogi gminnej przez wieś Godlewo-Gudosze

Przetargi

Szulborze Wielkie, dnia 09 lipca 2013r. Gmina Szulborze Wielkie ul. Romantyczna 2 07-324 Szulborze Wielkie Fn.271.2.2013 dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego nr ogłoszenia w BZP 116109 – 2013 na „Modernizacja drogi gminnej...

czytaj więcej o Informacja o wyborze oferty: Modernizacja drogi gminnej przez wieś Godlewo-Gudosze »

Realizacja: IDcom-web.pl