Urząd Gminy Szulborze Wielkie

Archiwum - Przetargi zobacz aktualne »

Wyszukiwarka

Kliknij by wybrać datę od z kalendarza

Kliknij by wybrać datę do z kalendarza

Protokół z otwarcia ofert

Przetargi

Protokół z otwarcia ofert Do dnia 01.12.2017 do godziny 10.00 wpłynęły następujące oferty na realizację szkoleń w projekcie „Pokonaj bariery” Zestawienie ofert: Nr oferty Nazwa i adres oferenta Cena brutto Warsztaty kompetencji społecznych Terapia...

czytaj więcej o Protokół z otwarcia ofert »

Zapytanie ofertowe - zimowe odśnieżanie dróg gminnych

Przetargi

Szulborze Wielkie, dnia 20.11.2017 r. Gk.7226.21.1.2017 ZAPYTANIE OFERTOWE Urząd Gminy w Szulborzu Wielkim zwraca się z prośbą o przesłanie oferty na odśnieżanie dróg gminnych w sezonie zimowym 2017/2018 na terenie gminy Szulborze Wielkie następującym sprzętem: 1. zgarniacz...

czytaj więcej o Zapytanie ofertowe - zimowe odśnieżanie dróg gminnych »

Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż nieruchomości

Przetargi

Wójt Gminy Szulborze Wielkie ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w miejscowości Godlewo-Gudosze oznaczonej nr działki 22/3 o powierzchni 0.6974 ha. Dla nieruchomości tej w Sądzie Rejonowym w Ostrowi Mazowieckiej prowadzona jest księga wieczysta...

czytaj więcej o Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż nieruchomości »

ZAPYTANIE OFERTOWE - Plac zabaw z bezpieczną nawierzchnią

Przetargi

W zawiązku z pytaniami wykonawców dotyczącymi bezpiecznej nawierzchni Zamawiający – Gmina Szulborze Wielkie wyjaśnia, że powierzchnia nawierzchni bezpiecznej musi obejmować co najmniej strefy bezpieczne wszystkich urządzeń i stanowić zwartą całość. Wójt Gminy /-/ Krzyszrof...

czytaj więcej o ZAPYTANIE OFERTOWE - Plac zabaw z bezpieczną nawierzchnią »

Remont nawierzchni ciągu pieszo-jezdnego – ulic Kolejowej i Nowej w miejscowości Szulborze Wielkie w lokalizacji roboczej km 0+000,00 – 0+709,00 gm. Szulborze Wielkie

Przetargi

Szulborze Wielkie 2014-02-17 Zamawiający informuje, że w przedmiotowym postępowaniu od Wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia wpłynęło pytanie dotyczące treści SIWZ. Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych...

czytaj więcej o Remont nawierzchni ciągu pieszo-jezdnego – ulic Kolejowej i Nowej w miejscowości Szulborze Wielkie w lokalizacji roboczej km 0+000,00 – 0+709,00 gm. Szulborze Wielkie »

Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Szulborze Wielkie

Przetargi

Zamawiający informuje, że w przedmiotowym postępowaniu od Wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia wpłynęły pytania dotyczące treści SIWZ. Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907)...

czytaj więcej o Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Szulborze Wielkie »

dokończenie zadania pn.: „Termomodernizacja i remont świetlicy wiejskiej w Szulborzu Wielkim”

Przetargi

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.ugszulborze.pl Szulborze Wielkie: dokończenie zadania pn.: Termomodernizacja i remont świetlicy wiejskiej w Szulborzu Wielkim Numer ogłoszenia: 432328 - 2013; data...

czytaj więcej o dokończenie zadania pn.: „Termomodernizacja i remont świetlicy wiejskiej w Szulborzu Wielkim” »

Realizacja: IDcom.pl