Urząd Gminy Szulborze Wielkie

Rejestr zmian

28 stycznia 2019 09:21 (Marek Marciniak) Przetargi: Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych na 2019 rok: Dodanie załącznika [plan__postepowan_o_udzielenie_zamowien_publicznych_na_2019_r.pdf] do dokumentu. (Dokument nieopublikowany)
28 stycznia 2019 09:21 (Marek Marciniak) Przetargi: Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych na 2019 rok: Dodanie dokumentu. (Dokument nieopublikowany)
24 stycznia 2019 20:50 (Karol Dąbkowski) Aktualności: STATUTY SOŁECTW - konsultacje z mieszkańcami: Opublikowanie dokumentu.
24 stycznia 2019 20:49 (Karol Dąbkowski) Aktualności: STATUTY SOŁECTW - konsultacje z mieszkańcami: Zmiana kolejności załączników. (Dokument nieopublikowany)
24 stycznia 2019 20:49 (Karol Dąbkowski) Aktualności: STATUTY SOŁECTW - konsultacje z mieszkańcami: Dodanie załącznika [wzorcowy_statut_solectw_gminy_szulborze_wielkie.pdf] do dokumentu. (Dokument nieopublikowany)
24 stycznia 2019 20:49 (Karol Dąbkowski) Aktualności: STATUTY SOŁECTW - konsultacje z mieszkańcami: Dodanie załącznika [formularz_zglaszania_opinii.pdf] do dokumentu. (Dokument nieopublikowany)
24 stycznia 2019 20:48 (Karol Dąbkowski) Aktualności: STATUTY SOŁECTW - konsultacje z mieszkańcami: Dodanie dokumentu. (Dokument nieopublikowany)
09 stycznia 2019 12:49 (Karol Dąbkowski) Statut: Statut gminy: Usunięcie załącznika [statut_gminy.pdf] z dokumentu. (Dokument opublikowany)
09 stycznia 2019 12:48 (Karol Dąbkowski) Statut: Statut gminy: Dodanie załącznika [statut_gminy_szulborze_wielkie.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
07 stycznia 2019 15:19 (Karol Dąbkowski) Sesje Rady Gminy: III sesja Rady Gminy Szulborze Wielkie - 28/12/2018r.: Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
07 stycznia 2019 15:18 (Karol Dąbkowski) Sesje Rady Gminy: III sesja Rady Gminy Szulborze Wielkie - 28/12/2018r.: Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
07 stycznia 2019 15:17 (Karol Dąbkowski) Sesje Rady Gminy: III sesja Rady Gminy Szulborze Wielkie - 28/12/2018r.: Dodanie załącznika [imienne_wykazy_glosowan_radnych.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
07 stycznia 2019 15:13 (Karol Dąbkowski) Sesje Rady Gminy: III sesja Rady Gminy Szulborze Wielkie - 28/12/2018r.: Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
07 stycznia 2019 15:11 (Karol Dąbkowski) Sesje Rady Gminy: III sesja Rady Gminy Szulborze Wielkie - 28/12/2018r.: Dodanie załącznika [uchwala_nr_15iii2018_w_sprawie_zatwierdzenia_planu_pracy_rady_gminy_s zulborze_wielkie_oraz_planow_pracy_stalych_komisji_rady_gminy_szulborz e_wielkie_na_2019_rok.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
07 stycznia 2019 15:11 (Karol Dąbkowski) Sesje Rady Gminy: III sesja Rady Gminy Szulborze Wielkie - 28/12/2018r.: Dodanie załącznika [uchwala_nr_14iii2018_w_sprawie_przyjecia_projektu_regulaminu_dostarcz ania_wody_na_terenie_gminy_szulborze_wielkie.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
07 stycznia 2019 14:52 (Karol Dąbkowski) Sesje Rady Gminy: III sesja Rady Gminy Szulborze Wielkie - 28/12/2018r.: Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
07 stycznia 2019 14:47 (Karol Dąbkowski) Sesje Rady Gminy: III sesja Rady Gminy Szulborze Wielkie - 28/12/2018r.: Dodanie załącznika [uchwala_nr_13iii2018__w_sprawie_uchwalenia_uchwaly_budżetowej_na_ro k_2019.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
07 stycznia 2019 14:46 (Karol Dąbkowski) Sesje Rady Gminy: III sesja Rady Gminy Szulborze Wielkie - 28/12/2018r.: Dodanie załącznika [uchwala_nr_12iii2018__w_sprawie_wieloletniej_prognozy_finansowej_gmin y_szulborze_wielkie_na_lata_2019_2023.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
07 stycznia 2019 14:46 (Karol Dąbkowski) Sesje Rady Gminy: III sesja Rady Gminy Szulborze Wielkie - 28/12/2018r.: Dodanie załącznika [uchwala_nr_11iii2018__w_sprawie_zmian_w_budżecie_gminy_na_rok_2018. pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
02 stycznia 2019 10:08 (Karol Dąbkowski) Sesje Rady Gminy: III sesja Rady Gminy Szulborze Wielkie - 28/12/2018r.: Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
21 grudnia 2018 20:29 (Karol Dąbkowski) Sesje Rady Gminy: III sesja Rady Gminy Szulborze Wielkie - 28/12/2018r.: Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
21 grudnia 2018 20:28 (Karol Dąbkowski) Sesje Rady Gminy: III sesja Rady Gminy Szulborze Wielkie - 28/12/2018r.: Dodanie załącznika [informacja_o_zwolaniu_sesji.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
21 grudnia 2018 20:28 (Karol Dąbkowski) Sesje Rady Gminy: III sesja Rady Gminy Szulborze Wielkie - 28/12/2018r.: Dodanie dokumentu. (Dokument nieopublikowany)
19 grudnia 2018 11:42 (Karol Dąbkowski) Organy: Wójt: Dodanie stanowiska: Wójt Gminy Szulborze Wielkie.
19 grudnia 2018 11:42 (Karol Dąbkowski) Osoby: Krzysztof Marian Michalec: Aktualizacja danych osoby.
19 grudnia 2018 11:41 (Karol Dąbkowski) Osoby: Krzysztof Marian Michalec: Aktualizacja danych osoby.
19 grudnia 2018 11:41 (Karol Dąbkowski) Osoby: Elżbieta Kalinowska: Aktualizacja danych osoby.
19 grudnia 2018 11:40 (Karol Dąbkowski) Osoby: Marcin Kiełek: Aktualizacja danych osoby.
19 grudnia 2018 11:38 (Karol Dąbkowski) Organy: Wójt: Dodanie stanowiska: Wójt Gminy Szulborze Wielkie.
19 grudnia 2018 11:35 (Karol Dąbkowski) Organy: Wójt: Dodanie stanowiska: Wójt Gminy Szulborze Wielkie.
19 grudnia 2018 11:28 (Karol Dąbkowski) Stanowiska: Zmiana danych stanowiska: Podinspektor d/s gospodarki komunalnej.
19 grudnia 2018 11:28 (Karol Dąbkowski) Stanowiska: Dodanie stanowiska: Podinspektor ds. gospodarki komunalnej.
19 grudnia 2018 11:25 (Karol Dąbkowski) Osoby: Martyna Dmochowska: Dodanie osoby.
19 grudnia 2018 11:24 (Karol Dąbkowski) Dane główne: Aktualizacja danych.
19 grudnia 2018 11:22 (Karol Dąbkowski) Dane główne: Aktualizacja danych.
19 grudnia 2018 09:42 (Karol Dąbkowski) Sesje Rady Gminy: I sesja Rady Gminy Szulborze Wielkie - 23/11/2018r.: Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
19 grudnia 2018 09:41 (Karol Dąbkowski) Sesje Rady Gminy: I sesja Rady Gminy Szulborze Wielkie - 23/11/2018r.: Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
19 grudnia 2018 09:34 (Karol Dąbkowski) Sesje Rady Gminy: I sesja Rady Gminy Szulborze Wielkie - 23/11/2018r.: Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
19 grudnia 2018 09:34 (Karol Dąbkowski) Sesje Rady Gminy: I sesja Rady Gminy Szulborze Wielkie - 23/11/2018r.: Dodanie załącznika [imienne_wykazy_glosowan_radnych.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
19 grudnia 2018 09:33 (Karol Dąbkowski) Sesje Rady Gminy: I sesja Rady Gminy Szulborze Wielkie - 23/11/2018r.: Usunięcie załącznika [imienne_wykazy_glosowan_radnych.pdf] z dokumentu. (Dokument opublikowany)
19 grudnia 2018 09:32 (Karol Dąbkowski) Sesje Rady Gminy: I sesja Rady Gminy Szulborze Wielkie - 23/11/2018r.: Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
19 grudnia 2018 09:32 (Karol Dąbkowski) Sesje Rady Gminy: I sesja Rady Gminy Szulborze Wielkie - 23/11/2018r.: Dodanie załącznika [imienne_wykazy_glosowan_radnych.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
19 grudnia 2018 09:30 (Karol Dąbkowski) Sesje Rady Gminy: II sesja Rady Gminy Szulborze Wielkie - 10/12/2018r.: Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
19 grudnia 2018 09:29 (Karol Dąbkowski) Sesje Rady Gminy: II sesja Rady Gminy Szulborze Wielkie - 10/12/2018r.: Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
19 grudnia 2018 09:07 (Karol Dąbkowski) Sesje Rady Gminy: II sesja Rady Gminy Szulborze Wielkie - 10/12/2018r.: Dodanie załącznika [imienne_wykazy_glosowan_radnych.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
18 grudnia 2018 13:35 (Karol Dąbkowski) Jednostki podległe: Ośrodek Pomocy Społecznej: Dodanie stanowiska: Kierownik.
18 grudnia 2018 13:34 (Karol Dąbkowski) Jednostki podległe: Biblioteka Publiczna Gminy: Dodanie stanowiska: Dyrektor.
18 grudnia 2018 13:27 (Karol Dąbkowski) Jednostki podległe: Szkoła Podstawowa w Szulborzu Wielkim: Dodanie stanowiska: Dyrektor Szkoły.
18 grudnia 2018 13:26 (Karol Dąbkowski) Jednostki podległe: Szkoły podstawowe: Aktualizacja danych jednostki: Szkoła Podstawowa w Szulborzu Wielkim.
Ilość wyświetleń: 70853
Realizacja: IDcom.pl