Urząd Gminy Szulborze Wielkie

Rejestr zmian

18 grudnia 2018 13:26 (Karol Dąbkowski) Jednostki podległe: Szkoła Podstawowa w Szulborzu Wielkim: Aktualizacja danych jednostki.
18 grudnia 2018 13:23 (Karol Dąbkowski) Jednostki podległe: Pomoc społeczna: Utworzenie jednostki: Ośrodek Pomocy Społecznej.
18 grudnia 2018 13:23 (Karol Dąbkowski) Jednostki podległe: Ośrodek Pomocy Społecznej: Utworzenie jednostki.
18 grudnia 2018 13:21 (Karol Dąbkowski) Jednostki podległe: Instytucje kultury: Utworzenie jednostki: Biblioteka Publiczna Gminy.
18 grudnia 2018 13:21 (Karol Dąbkowski) Jednostki podległe: Biblioteka Publiczna Gminy: Utworzenie jednostki.
18 grudnia 2018 13:18 (Karol Dąbkowski) Jednostki podległe: Szkoły podstawowe: Utworzenie jednostki: Szkoła Podstawowa w Szulborzu Wielkim.
18 grudnia 2018 13:18 (Karol Dąbkowski) Jednostki podległe: Szkoła Podstawowa w Szulborzu Wielkim: Utworzenie jednostki.
18 grudnia 2018 08:26 (Karol Dąbkowski) Stanowiska: Usunięcie stanowiska: pomoc administracyjna.
18 grudnia 2018 08:26 (Karol Dąbkowski) Stanowiska: Usunięcie stanowiska: Inspektor d/s gospodarki komunalnej.
17 grudnia 2018 13:43 (Karol Dąbkowski) Sesje Rady Gminy: II sesja Rady Gminy Szulborze Wielkie - 10/12/2018r.: Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
17 grudnia 2018 13:31 (Karol Dąbkowski) Sesje Rady Gminy: II sesja Rady Gminy Szulborze Wielkie - 10/12/2018r.: Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
17 grudnia 2018 13:30 (Karol Dąbkowski) Sesje Rady Gminy: II sesja Rady Gminy Szulborze Wielkie - 10/12/2018r.: Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
17 grudnia 2018 13:29 (Karol Dąbkowski) Sesje Rady Gminy: II sesja Rady Gminy Szulborze Wielkie - 10/12/2018r.: Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
17 grudnia 2018 13:25 (Karol Dąbkowski) Sesje Rady Gminy: II sesja Rady Gminy Szulborze Wielkie - 10/12/2018r.: Dodanie załącznika [uchwala_nr_10ii2018_w_sprawie_uchwalenia_wieloletniego_programu_oslon owego_posilek_w_szkole_i_w_domu_na_lata_20192023.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
17 grudnia 2018 13:25 (Karol Dąbkowski) Sesje Rady Gminy: II sesja Rady Gminy Szulborze Wielkie - 10/12/2018r.: Dodanie załącznika [uchwala_nr_9ii2018_w_sprawie_podwyzszenia_kryterium_dochodowego_do_pr zyznawania_nieodplatnie_pomocy_w_zakresie_dozywiania_oraz_odstapienia_ od_zadania_zwrotu_wydatkow_w_zakresie_dozywiania_w_formie_posilku_albo _swiadc.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
17 grudnia 2018 13:23 (Karol Dąbkowski) Sesje Rady Gminy: II sesja Rady Gminy Szulborze Wielkie - 10/12/2018r.: Dodanie załącznika [uchwala_nr_8ii2018_w_sprawie_okreslenia_wzoru_deklaracji_o_wysokosci_ oplaty_za_gospodarowanie_odpadami_komunalnymi.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
17 grudnia 2018 13:23 (Karol Dąbkowski) Sesje Rady Gminy: II sesja Rady Gminy Szulborze Wielkie - 10/12/2018r.: Dodanie załącznika [uchwala_nr_7ii2018_w_sprawie_wyboru_metody_ustalenia_oplaty_za_gospod arowanie_odpadami_komunalnymi_oraz_ustalenia_stawki_tej_oplaty.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
17 grudnia 2018 13:22 (Karol Dąbkowski) Sesje Rady Gminy: II sesja Rady Gminy Szulborze Wielkie - 10/12/2018r.: Usunięcie załącznika [uchwala_nr_7ii2018_w_sprawie_wyboru_metody_ustalenia_oplaty_za_gospod arowanie.pdf] z dokumentu. (Dokument opublikowany)
17 grudnia 2018 13:22 (Karol Dąbkowski) Sesje Rady Gminy: II sesja Rady Gminy Szulborze Wielkie - 10/12/2018r.: Usunięcie załącznika [uchwala_nr_7ii2018_w_sprawie_wyboru_metody_ustalenia_oplaty_za_gospod arowanie_odpadami_komunalnymi_oraz_ustalenia_stawki_tej_oplaty.pdf] z dokumentu. (Dokument opublikowany)
17 grudnia 2018 13:22 (Karol Dąbkowski) Sesje Rady Gminy: II sesja Rady Gminy Szulborze Wielkie - 10/12/2018r.: Dodanie załącznika [uchwala_nr_7ii2018_w_sprawie_wyboru_metody_ustalenia_oplaty_za_gospod arowanie_odpadami_komunalnymi_oraz_ustalenia_stawki_tej_oplaty.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
17 grudnia 2018 13:16 (Karol Dąbkowski) Sesje Rady Gminy: II sesja Rady Gminy Szulborze Wielkie - 10/12/2018r.: Dodanie załącznika [uchwala_nr_7ii2018_w_sprawie_wyboru_metody_ustalenia_oplaty_za_gospod arowanie.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
17 grudnia 2018 13:15 (Karol Dąbkowski) Sesje Rady Gminy: II sesja Rady Gminy Szulborze Wielkie - 10/12/2018r.: Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
17 grudnia 2018 13:13 (Karol Dąbkowski) Sesje Rady Gminy: II sesja Rady Gminy Szulborze Wielkie - 10/12/2018r.: Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
17 grudnia 2018 13:13 (Karol Dąbkowski) Sesje Rady Gminy: II sesja Rady Gminy Szulborze Wielkie - 10/12/2018r.: Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
17 grudnia 2018 11:53 (Karol Dąbkowski) Sesje Rady Gminy: I sesja Rady Gminy Szulborze Wielkie - 23/11/2018r.: Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
17 grudnia 2018 11:51 (Karol Dąbkowski) Sesje Rady Gminy: I sesja Rady Gminy Szulborze Wielkie - 23/11/2018r.: Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
17 grudnia 2018 11:07 (Karol Dąbkowski) Sesje Rady Gminy: I sesja Rady Gminy Szulborze Wielkie - 23/11/2018r.: Dodanie załącznika [uchwala_nr_6i2018_w_sprawie_powolania_komisji_budzetowej_i_spraw_socj alnych_ustalenia_przedmiotu_dzialania_i_ustalenia_skladu_osobowego.pdf ] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
17 grudnia 2018 10:55 (Karol Dąbkowski) Sesje Rady Gminy: I sesja Rady Gminy Szulborze Wielkie - 23/11/2018r.: Dodanie załącznika [uchwala_nr_5i2018_w_sprawie_powolania_komisji__rolnictwa_i_rozwoju_go spodarczego_ustalenia_przedmiotu_dzialania_i_ustalenia_skladu_osoboweg o.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
17 grudnia 2018 10:54 (Karol Dąbkowski) Sesje Rady Gminy: I sesja Rady Gminy Szulborze Wielkie - 23/11/2018r.: Dodanie załącznika [uchwala_nr_4i2018_w_sprawie_powolania_komisji_skarg_wnioskow_i_petycj i.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
17 grudnia 2018 10:54 (Karol Dąbkowski) Sesje Rady Gminy: I sesja Rady Gminy Szulborze Wielkie - 23/11/2018r.: Dodanie załącznika [uchwala_nr_3i2018_w_sprawie_powolania_komisji_rewizyjnej.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
17 grudnia 2018 10:53 (Karol Dąbkowski) Sesje Rady Gminy: I sesja Rady Gminy Szulborze Wielkie - 23/11/2018r.: Dodanie załącznika [uchwala_nr_2i2018_w_sprawie_wyboru_wiceprzewodniczacego_rady_gminy.pd f] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
17 grudnia 2018 10:53 (Karol Dąbkowski) Sesje Rady Gminy: I sesja Rady Gminy Szulborze Wielkie - 23/11/2018r.: Dodanie załącznika [uchwala_nr_1i2018_w_sprawie_wyboru_przewodniczacego_rady_gminy.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
17 grudnia 2018 08:52 (Karol Dąbkowski) Dane główne: Aktualizacja danych.
14 grudnia 2018 10:50 (Karol Dąbkowski) Dane główne: Aktualizacja danych.
14 grudnia 2018 10:46 (Karol Dąbkowski) Osoby: Wiesław Sawicki: Aktualizacja danych osoby.
14 grudnia 2018 10:45 (Karol Dąbkowski) Oświadczenia majątkowe: rok 2018: Aktualizacja oświadczenia majątkowego: Oświadczenie majątkowe (koniec kadencji 2014-2018).
14 grudnia 2018 10:45 (Karol Dąbkowski) Osoby: Aneta Niemira: Aktualizacja oświadczenia majątkowego: Oświadczenie majątkowe (koniec kadencji 2014-2018).
14 grudnia 2018 10:44 (Karol Dąbkowski) Osoby: Aneta Niemira: Aktualizacja oświadczenia majątkowego: Oświadczenie majątkowe.
14 grudnia 2018 10:43 (Karol Dąbkowski) Oświadczenia majątkowe: rok 2018: Dodanie oświadczenia majątkowego: Oświadczenie majątkowe (początek kadencji 2014-2018).
14 grudnia 2018 10:43 (Karol Dąbkowski) Osoby: Aneta Niemira: Dodanie oświadczenia majątkowego: Oświadczenie majątkowe (początek kadencji 2014-2018).
14 grudnia 2018 10:34 (Karol Dąbkowski) Dane główne: Usunięcie danych kontaktowych.
14 grudnia 2018 10:32 (Karol Dąbkowski) Dane główne: Usunięcie danych kontaktowych.
14 grudnia 2018 10:31 (Karol Dąbkowski) Dane główne: Aktualizacja danych kontaktowych.
14 grudnia 2018 10:30 (Karol Dąbkowski) Dane główne: Aktualizacja danych.
14 grudnia 2018 08:11 (Karol Dąbkowski) Oświadczenia majątkowe: rok 2018: Dodanie oświadczenia majątkowego: Oświadczenie majątkowe za 2017r..
14 grudnia 2018 08:11 (Karol Dąbkowski) Osoby: Dariusz Wajszczyk: Dodanie oświadczenia majątkowego: Oświadczenie majątkowe za 2017r..
14 grudnia 2018 08:11 (Karol Dąbkowski) Oświadczenia majątkowe: rok 2017: Dodanie oświadczenia majątkowego: Oświadczenie majątkowe za 2016r..
14 grudnia 2018 08:11 (Karol Dąbkowski) Osoby: Dariusz Wajszczyk: Dodanie oświadczenia majątkowego: Oświadczenie majątkowe za 2016r..
14 grudnia 2018 08:10 (Karol Dąbkowski) Osoby: Dariusz Wajszczyk: Aktualizacja danych osoby.
14 grudnia 2018 08:10 (Karol Dąbkowski) Osoby: Radosław Rostkowski: Aktualizacja danych osoby.
Ilość wyświetleń: 70861
Realizacja: IDcom.pl