Urząd Gminy Szulborze Wielkie

Wybory do Sejmu i Senatu 2011 zobacz archiwum »

Informacja o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych

Prawo do głosowania korespondencyjnego

Zamiar głosowania korespondencyjnego powinien być zgłoszony Wójtowi Gminy Szulborze Wielkie przez wyborcę niepełnosprawnego najpóźniej w 21 dniu przed dniem wyborów, tj. do dnia 19 września 2011 r.

 

Prawo do głosowania przez pełnomocnika

W celu sporządzenia aktu pełnomocnictwa wyborca składa wniosek do wójta gminy, w której jest wpisany do rejestru wyborców najpóźniej w 10 dniu przed dniem wyborów, tj. do dnia 29 września 2011 r.

 

Głosowanie w lokalu dostosowanym dla potrzeb osob niepełnosprawnych

Wyborca niepełnosprawny może głosować w lokalu wyborczym dostosowanym do potrzeb osób niepełnosprawnych na obszarze gminy, w której stale zamieszkuje. W Gminie Szulborze Wielkie jest tylko jeden obwód głosowania a lokal Obwodowej Komisji Wyborczej nr 1 w Szulborzu Wielkim jest lokalem dostosowanym do potrzeb osób niepełnosprawnych.

 

Głosowanie w lokalu wyborczym przy użyciu nakładek na karty do głosowania sporządzonych w alfabecie Braille\'a

Zamiar głosowania przy użyciu nakładek powinien być zgłoszony Wójtowi Gminy Szulborze Wielkie najpóźniej w 14 dniu przed dniem wyborów, tj. do 26 września 2011 r.

 

Korzystanie z pomocy innej osoby w trakcie głosowania w lokalu wyborczym

Wyborcy niepłnosprawnemu, na jego prośbę, może pomagać w głosowaniu w lokalu wyborczym inna osoba, w tym także niepełnoletnia. Pomoc ta może mieć tylko techniczny charakter; nie może ona polegać na sugerowaniu wyborcy sposobu głosowania lub na głosowaniu w zastępstwie tego wyborcy. Dopuszczalne jest, aby na życzenie wyborcy niepełnosprawnemu w pomieszczeniu za zasłoną przebywała osoba udzielająca pomocy. Osoba tą nie może być członek komisji ani mąż zaufania. Natomisat komisja jest obowiązana, na prośbę wyborcy niepełnosprawnemu, do przekazania ustnie treści obwieszczeń wyborczych w zakresie informacji o komitetach wyborczych biorących udział w wyborach oraz zarejestrowanych kandydatach i listach kandydatów.

Pełna treść informacji Państwowej Komisji Wyborczej znajduje się w załaczniku.

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 13 września 2011 11:07
Dokument wprowadzony do BIP przez: Karol Dąbkowski
Ilość wyświetleń: 893
13 września 2011 13:48 Karol Dąbkowski - Zmiana danych dokumentu.
13 września 2011 13:47 Karol Dąbkowski - Zmiana danych dokumentu.
13 września 2011 11:24 Karol Dąbkowski - Dodanie załącznika [informacja_pkw.pdf] do dokumentu.
Realizacja: IDcom.pl