Urząd Gminy Szulborze Wielkie

Sprawozdania budżetowe zobacz archiwum »

ZARZĄDZENIE NR 4/2018 w sprawie przyjęcia sprawozdania z przebiegu wykonania budżetu gminy za 2017 rok

ZARZĄDZENIE NR 4/2018

Wójta Gminy Szulborze Wielkie

z dnia 23 marca 2018 roku

 

 

w sprawie przyjęcia sprawozdania z przebiegu wykonania budżetu gminy

za 2017 rok

 

 

      Na podstawie art. 267 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz.U. 2017 poz. 2077).

Zarządzam co następuje :

                           

                                                                    § 1.

 

1. Przedstawić sprawozdanie z przebiegu wykonania budżetu za 2017 rok zgodnie z załącznikiem Nr 1 i 2.

2.  Przedstawić sprawozdanie z wykonania planów finansowych z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami zgodnie z załącznikiem Nr 3 i 4.

3. Przedstawić sprawozdanie opisowe o przebiegu wykonania budżetu za 2017 rok zgodnie z załącznikiem Nr 5.

4. Przedstawić sprawozdanie z wykonania planów finansowych Samorządowej Instytucji Kultury.

 5. Przedstawić informację o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego.

          

                                                                      § 2.

 

Przedłożyć sprawozdania i informację, o których mowa w punktach 1 – 5 Radzie Gminy i sprawozdania i informację, o których mowa w punktach 1 – 3 i 5 Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie.

 

                                                                      § 3.

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Dokument wytworzony przez: Referat Finansowy
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 16 kwietnia 2018 11:25
Dokument wprowadzony do BIP przez: Marek Marciniak
Ilość wyświetleń: 293
16 kwietnia 2018 11:31 Marek Marciniak - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
16 kwietnia 2018 11:30 Marek Marciniak - Opublikowanie dokumentu.
16 kwietnia 2018 11:29 Marek Marciniak - Dodanie załącznika [sprawozdanie_opisowe.pdf] do dokumentu. (Dokument nieopublikowany)
Realizacja: IDcom.pl