Urząd Gminy Szulborze Wielkie

Archiwum - Przetargi zobacz aktualne »

Opracowanie projektu "Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Szulborze Wielkie"

Urząd Gminy w Szulborzu Wielkim zaprasza do udziału w przetargu nieograniczonym na opracowanie projektu "Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Szulborze Wielkie".

Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia (nieodpłatnie) można odebrać w siedzibie zamawiającego pok.nr 6

Uprawnionym do kontaktu z oferentami jest:
Wiesław Sawicki - Inspektor d/s gospodarki komunalnej - tel.(086)4754073

Zamkniętą kopertę należy złożyć w Urzędzie Gminy pokój nr 6.
Koperta winna być oznaczona "Przetarg na opracowanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy".

TERMIN SKŁADANIA OFERT UPŁYWA DNIA 30.09.2003r o godz.11:50
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 30.09.2003r o godz.12:00 w siedzibie zamawiającego, pokój nr 1.

Postępowanie nie zostało przeprowadzone wstępną klasyfikacją oraz będzie prowadzone z zastosowaniem preferencji krajowych.

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 12 marca 2008 21:03
Dokument wprowadzony do BIP przez: Radosław Rostkowski
Ilość wyświetleń: 3508
12 marca 2008 21:03 Radosław Rostkowski - Utworzenie dokumentu
Realizacja: IDcom.pl