Urząd Gminy Szulborze Wielkie

Sprawozdania budżetowe zobacz archiwum »

Zarządzenie Nr 5 W.G. w sprawie przyjęcia sprawozdania z przebiegu wykonania budżetu za 2014 rok.

ZARZĄDZENIE NR 5/2015

Wójta Gminy Szulborze Wielkie

z dnia 26 marca 2015 roku

 

 

w sprawie przyjęcia sprawozdania z przebiegu wykonania budżetu gminy

za 2014 rok

 

 

      Na podstawie art. 267 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (j.t.Dz.U. 2013 poz. 885 ze zm.).

Zarządzam co następuje :

                           

                                                                    § 1.

 

1. Przyjąć sprawozdanie z przebiegu wykonania budżetu za 2014 rok                                                                                               zgodnie z załącznikiem Nr 1 i 2.

2. Przyjąć sprawozdanie z wykonania planów finansowych z zakresu administracji                         rządowej zleconych gminie ustawami zgodnie z załącznikiem Nr 3 i 4.

3. Przyjąć sprawozdanie opisowe o przebiegu wykonania budżetu za 2014 rok zgodnie z załącznikiem Nr 5.

4. Przyjąć sprawozdanie z wykonania planów finansowych Samorządowej Instytucji Kultury.

 5. Przyjąć informację o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego.

          

                                                                      § 2.

 

Przedłożyć sprawozdania i informację, o których mowa w punktach 1 – 5 Radzie Gminy i sprawozdania i informację, o których mowa w punktach 1 – 3 i 5 Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie.

 

                                                                      § 3.

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

 

 

Dokument wytworzony przez: Referat Finansowy
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Marek Marciniak
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 14 kwietnia 2015 11:49
Dokument wprowadzony do BIP przez: Radosław Rostkowski
Ilość wyświetleń: 1169
14 kwietnia 2015 11:51 Radosław Rostkowski - Dodanie załącznika [zalacznik_5.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
14 kwietnia 2015 11:51 Radosław Rostkowski - Dodanie załącznika [zalacznik_4.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
14 kwietnia 2015 11:51 Radosław Rostkowski - Dodanie załącznika [zalacznik_3.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
Realizacja: IDcom.pl