Urząd Gminy Szulborze Wielkie

Sprawozdania budżetowe zobacz archiwum »

ZARZĄDZENIE NR 15/2015 w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2015r

ZARZĄDZENIE NR 15/2015

Wójta Gminy Szulborze Wielkie

z dnia 27 sierpnia 2015 roku

 

 

w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy

za I półrocze 2015 roku i kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2015 - 2018

 

 

      Na podstawie art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych /Dz.U. z 2013. 885 ze zm./. Wójt Gminy zarządza co następuje :

                           

                                                                    § 1.

 

1. Przyjąć informację o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2015 roku                                                                                               zgodnie z załącznikiem Nr 1 i 2.

2. Przyjąć informację z wykonania planu finansowego z zadań z zakresu administracji                         rządowej zleconych gminie ustawami zgodnie z załącznikiem Nr 3 i 4.

3. Przyjąć informację opisową o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2015 roku zgodnie z załącznikiem Nr 5.

4. Przyjąć informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2015 – 2018 zgodnie  z załącznikiem Nr 6 i 7.

5. Przyjąć informację z wykonania planu finansowego Biblioteki Publicznej Gminy zgodnie z załącznikiem.

 

 

                                                                      § 2.

 

Przedłożyć informacje, o których mowa w § 1, Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie.

 

 

                                                                      § 3.

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Dokument wytworzony przez: Referat Finansowy
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 29 października 2015 12:43
Dokument wprowadzony do BIP przez: Marek Marciniak
Ilość wyświetleń: 947
29 października 2015 12:59 Marek Marciniak - Opublikowanie dokumentu.
29 października 2015 12:58 Marek Marciniak - Dodanie załącznika [informacja_o_ksztaltowaniu_sie_wpf.pdf] do dokumentu. (Dokument nieopublikowany)
29 października 2015 12:57 Marek Marciniak - Dodanie załącznika [informacja_wieloletnia_prognoza_finansowa.pdf] do dokumentu. (Dokument nieopublikowany)
Realizacja: IDcom.pl